MENY Övriga sidor

 
Web_bred.png

Säkerhetsdagen 2019

FAKTA

Datum: 29 april 2019

Plats: , Hela Sverige

På Säkerhetsdagen den 29 april 2019 riktar vi återigen uppmärksamheten mot säkerheten i bygg- och anläggningsbranschen. Denna gång fokuserar vi på säkerhetskultur.

Säkerhetskultur är de gemensamma attityder, värderingar och uppfattningar som företagsledning, chefer och medarbetare har om frågor kring säkerhet och arbetsmiljö. En god säkerhetskultur är nödvändig för att skapa säkra arbetsplatser och kännetecknas bland annat av att ledningen i ett företag och på en arbetsplats aktivt involverar och uppmuntrar alla medarbetare att delta i arbetsmiljö- och säkerhetsarbetet.

- Förebilder behövs på våra arbetsplatser, precis som inom idrotten. En bra säkerhetskultur bärs av alla, men hur kulturen upplevs och efterlevs beror till stor del på hur ledarna tar sitt ansvar som just förebilder. Ta ställning för en säker arbetsplats, uppmanar Catharina Elmsäter-Svärd, vd Sveriges Byggindustrier.

INNEHÅLL ELLER PROGRAM

Sveriges Byggindustrier uppmanar alla medlemsföretag att på Säkerhetsdagen den 29 april stanna upp och tänka över säkerhetskulturen och säkerheten på de egna arbetsplatserna. Samla alla medarbetare och avsätt en stund för att diskutera hur ni, var och en, kan bidra till en bättre säkerhetskultur och därmed även till en säkrare arbetsplats. 

Läs vår intervju med Hanna Magnusson, arbetsmiljörådgivare på Sveriges Byggindustrier - Därför är god säkerhetskultur bra för ditt företag. 


skriv ut
epost
skriv ut