MENY Övriga sidor

 
Säkerhetsdagen 29 april 2019

Säkerhetsdagen 2019

FAKTA

Datum: 29 april 2019

Plats: , Hela Sverige

På Säkerhetsdagen den 29 april 2019 riktar vi återigen uppmärksamheten mot säkerheten i bygg- och anläggningsbranschen. Denna gång fokuserar vi på SÄKERHETSKULTUR.

Säkerhetskultur är de gemensamma attityder, värderingar och uppfattningar som företagsledning, chefer och medarbetare har om frågor kring säkerhet och arbetsmiljö. Säkerhetskulturen har stor betydelse för arbetsmiljön på en arbetsplats - en god säkerhetskultur är nödvändig för att skapa säkra arbetsplatser. En god säkerhetskultur kännetecknas bland annat av att ledningen i ett företag och på en arbetsplats aktivt involverar och uppmuntrar alla medarbetare att delta i arbetsmiljö och säkerhetsarbetet.

INNEHÅLL ELLER PROGRAM

Sveriges Byggindustrier uppmanar alla medlemsföretag att på Säkerhetsdagen den 29 april stanna upp och tänka över säkerhetskulturen och säkerheten på de egna arbetsplatserna. Samla alla medarbetare och avsätt en stund för att diskutera hur ni, var och en, kan bidra till en bättre säkerhetskultur och därmed även till en säkrare arbetsplats. 

I god tid före den 29 april 2019 kommer vi att fylla på den här sidan med dialogunderlag och annan information allt eftersom planerna tar form, exempelvis om olika aktiviteter runt om i landet. Så håll ögonen öppna!


skriv ut
epost
skriv ut