MENY Övriga sidor
 
vinjett_saekerhetsdag18_webb.png

Säkerhetsdagen 2018

FAKTA

Datum: 27 april 2018

Plats: , Hela landet

Användningen av handverktyg orsakar varje år både olyckor och sjukdomar på våra arbetsplatser för bygg- och anläggningsarbeten. Den vanligaste orsaken till olycksfall inom byggverksamhet är förlorad kontroll över handverktyg, till exempel kniv, såg, spikpistol eller borrmaskin. Användning av tunga och/eller vibrerande handverktyg innebär dessutom en risk för belastnings- och vibrationsskador. Handverktyg som används för bilning, borrning, sågning m.m. av sten och betong ger även upphov till damm som kan vara farligt att inandas och leda till olika allvarliga lungsjukdomar.

Sveriges Byggindustrier uppmanar alla medlemsföretag att på Säkerhetsdagen
den 27 april stanna upp och tänka över säkerheten på sina egna arbetsplatser.

INNEHÅLL ELLER PROGRAM

Sveriges Byggindustrier kommer som vanligt att ta fram material som kan tjäna som underlag för diskussioner och grupparbeten på företagen. Målet är en ökad insikt i farorna med felaktig hantering av handverktyg.

Använd gärna vårt dialogunderlag med tips på frågor att diskutera. Hämta den här


skriv ut
epost
skriv ut
 

Ytterligare information:

Exponeringskalkylator för hand- och armvibrationer (Umeå universitet)


Lokala arrangemang:

9 mars: Uppstartsmöte inför Säkerhetsdagen 2018 (Stockholm)

16 mars: Inspirationsträff inför Säkerhetsdagen 2018 (Stockholm)

19 mars: Forum för attraktiv byggbransch (Umeå)

20 mars: Forum för attraktiv byggbransch Luleå (Luleå)

21 mars: Forum för attraktiv byggbransch Skellefteå (Skellefteå)

23 mars: Inspirationsträff inför Säkerhetsdagen 2018 (Stockholm)

27 april: Inspirationsträff inför Säkerhetsdagen 2018 (Stockholm)


Dialog_A4_2018-1.png

Använd gärna vårt dialogunderlag med tips på frågor att diskutera. Hämta den här