Nya lyft varje dag 2017-05-29

Nya lyft varje dag

Havator är Nordens största mobilkranföretag med 600 anställda. HR-chef Maria Olofsson har många olika frågor på sitt bord och uppskattar stödet från Sveriges Byggindustrier

LÄS MER
Nya byggare.com på plats! 2017-05-15

Nya byggare.com på plats!

Nu lanserar vi vår nya hemsida för byggare.com. Mycket av innehållet känner ni säkert igen sedan tidigare. Adressen är sedvanligt www.byggare.com . Däremot är utseendet och layouten nyare och modernare

LÄS MER
Nytt Byggavtal klart mellan Sveriges Byggindustrier och Byggnads 2017-05-04

Nytt Byggavtal klart mellan Sveriges Byggindustrier och Byggnads

Sveriges Byggindustrier och Byggnads har idag träffat ett nytt avtal inom ramen för industrins märke på 6,5 procent över tre år. Det nya avtalet innehåller bland annat utökade arbetstidsregler för att skapa bättre flexibilitet. Parterna har kommit överens om en yrkesintroduktion och en ny praktikanställning för att underlätta för personer som idag står långt ifrån arbetsmarknaden att få anställning i byggbranschen

LÄS MER
Nytt Väg- och banavtal klart mellan Sveriges Byggindustrier och Seko 2017-05-02

Nytt Väg- och banavtal klart mellan Sveriges Byggindustrier och Seko

Sveriges Byggindustrier och Seko har idag träffat ett nytt Väg- och banavtal som gäller fram till den 30 april 2020. Det siffersatta avtalet med Seko är inom ramen för industrins märke på 6,5 procent över tre år. Inom ramen för märket görs extra pensionsavsättningar med totalt 0,9 procent jämnt fördelat över de tre åren

LÄS MER
Sveriges Byggindustrier välkomnar att regeringen utreder konfliktreglerna
2017-05-23

Sveriges Byggindustrier välkomnar att regeringen utreder konfliktreglerna

Idag presenterade regeringen att en utredning av stridsåtgärdsrätten i syfte att värna kollektivavtalets ställning på den svenska arbetsmarknaden tillsätts

LÄS MER
2017-05-23

Europeiska branschorganisationen för byggföretag, Fiec, lanserar manifest kring digitaliseringen av bostadsbyggandet

Den europeiska branschorganisation för byggföretag, FIEC, har lanserat ett manifest där de ger sin syn på hur EU-regleringar måste anpassas för att på bästa sätt utnyttja hur digitaliseringen kan införas i bostadsbyggandet. Digitalisering i bostadsbyggandet eller byggnadsinformationsmodellering, BIM, handlar om att digitalt strukturera informationshantering och skapa obrutna informationsflöden i bostadsbyggandets processer

LÄS MER
Ledig tjänst: Affärs- och entreprenadjurist
2017-05-23

Ledig tjänst: Affärs- och entreprenadjurist

Till enheten Affärsavtal vid vårt nationella kansli i Stockholm söker vi en jurist med inriktning på entreprenadrätt och/eller offentlig upphandling. I rollen som affärs- och entreprenadjurist erbjuder du service till våra medlemsföretag genom rådgivning och hantering av ärenden samt företräder medlemsföretagen vid domstol

LÄS MER
Ledig tjänst: Kommunikations- och pressansvarig för arbetsmarknadsfrågor (vik)
2017-05-17

Ledig tjänst: Kommunikations- och pressansvarig för arbetsmarknadsfrågor (vik)

Byggbranschen får allt mer uppmärksamhet i samhällsdebatten. Till Sveriges Byggindustrier söker vi nu en kommunikations- och pressansvarig med inriktning arbetsmarknadsfrågor. Din uppgift blir att ta initiativ till samt genomföra kommunikativa insatser i alla typer av kanaler i syfte att nå ut och nå fram till våra målgrupper. Fokus i tjänsten ligger på extern kommunikation, men ansvaret gäller även den interna

LÄS MER
Filtrera Regionvis
Norra norrland Södra norrland Mellan Öst /vast Syd

TWITTER

Entreprenörsskolan

ID06 personalliggare

ID06 närvarokontroll

Publikationer

Povel Verksamhetsledning

Rådet för Byggkompetens RBK