SENASTE PLAY

"Mina lärlingar jobbdansar"

Stefan Felixon berättar för Byggare.com om sitt jobb som snickare på ett bemanningsföretag. Se fler yrkesporträtt och utbildningsvägar på www.byggare.com.

2015-03-26

Fel att ställa ROT mot nya bostäder

Regeringens förslag att ROT-avdraget ska sänkas från 50 procent till 30 procent är olyckligt. Det riskerar inte bara att drabba många människor som har behov av att renovera utan kan också få effekter för en hel bransch, skriver Ola Månsson, vd Sveriges Byggindustrier, i en debattartikel i Aftonbladet

LÄS MER
DSC_3637.jpg 2015-03-25

God vilja – men fel lösning

Sveriges Byggindustrier har stor förståelse för att regeringen vill försöka lösa bostadsfrågan. Regeringen har satt upp en hög målsättning om 250 000 nya bostäder till 2020. Vi ser de finansiella, demografiska och sociala utmaningar som finns med detta mål. De lösningar som regeringen nu föreslår vilar på en god vilja men grundas på en svår önskan, att bygga billiga hyresrätter för unga och studenter. Lösningarna har prövats tidigare med bristfälligt resultat

LÄS MER
Jonas-Gerdle036.png 2015-03-25

En försämring av ROT-avdraget blir en återställare för svartarbetet

- Det är med besvikelse vi konstaterar att regeringen, i strid med tidigare löften och i konflikt med strategin att skapa vita arbetstillfällen, planerar för att försämra ROT-avdraget, säger Peter Löfgren för Byggbranschen i samverkan

LÄS MER
1781620-stockholm-arstabron-detail.jpg 2015-03-24

Alla ska dö – men inte på jobbet!

Vikten av att arbetsmiljöfrågan lyfts upp högt på agendan redan tidigt i planeringsskedet var huvudpunkten när branschsamarbetet Tillsammans mot 0 olyckor i anläggningsbranschen diskuterade arbetsmiljö på Anläggningsdagen den 17 mars

LÄS MER
Magnus Kylhed 2015-03-19

Ansvarsfrågan om enstegstätade fasader fortfarande olöst

Högsta domstolen (HD) har i dag meddelat dom i målet om enstegstätade fasader och konstaterat att konstruktionen som sådan innebär ett fel i entreprenaden. Att det är en riskkonstruktion har branschen varit medveten om sedan 2007 då man även slutade tillverka hus med denna metod. Sveriges Byggindustrier konstaterar dock att domen inte tar ställning i ansvarsfrågan utan detta kommer HD i stället att göra senare

LÄS MER
hd.jpg
2015-03-26

"Triss i HD"

Tro det eller ej, det är spännande att vara entreprenadjurist, skriver Olof Johnson, chefsjurist Sveriges Byggindustrier, i en debattartikel hos Svensk Byggtjänst. Artikeln handlar om tre entreprenadjuridiska mål som Högsta domstolen har haft på sitt bord och som avgjorts före och efter årsskiftet

LÄS MER
2015-03-26

Debatt: Västlänken är viktig för hela Sverige

Diskussionen om det Västsvenska paketets vara eller inte vara måste övergå från att finna fem fel till att handla om värdeskapande för Västsveriges bästa, skriver Andreas Brendinger, chef BI Väst, tillsammans med Jörgen Johansson, ordförande BF Väst, i Göteborgs Posten

LÄS MER
2015-03-25

Stimulera inte svartjobbens återkomst

– Det är positivt att regeringen jobbar med lösningar som kan stimulera ett ökat bostadsbyggande men att använda ROT-avdraget slår fel. ROT-avdraget har skapat över 20 000 vita jobb och är helt självfinansierande. Det har skapat en attitydförändring hos hushållen vilket gör att de oseriösa firmorna inte har en marknad, säger Ola Månsson, vd Sveriges Byggindustrier

LÄS MER
euro.png
2015-03-25

Ny rapport: Eurokoderna och EKS

Har införandet av eurokoderna medfört ökade byggkostnader? Den frågan har studerats i ett SBUF-projekt som initierats av Sveriges Byggindustrier

LÄS MER
CNV00014.jpg
2015-03-24

Povel tecknar avtal med SBcert

Povel Verksamhetsledning inom Sveriges Byggindustrier har tecknat samarbetsavtal med SBcert, Scandinavian Business Certification, ett av Swedac ackrediterat certifieringsorgan

LÄS MER
531x277.png
2015-03-18

Bloggat: Nu lyfter vi – tillsammans!

Jag har en vision; att byggföretag från hela Europa – ja hela världen – åker till Sverige för att lära sig hur även de kan slippa olyckor på arbetsplatserna. För i den svenska byggbranschen är olyckor ett minne blott. Är jag en drömmare? skriver Ola Månsson, vd, på ByggindustriBloggen

LÄS MER
Filtrera Regionvis
Norra norrland Södra norrland Mellan Öst /vast Syd

TWITTER


eskolan.png

publikationer.png

id06.png

povel.png

rbk.png

"rattviseformedlingen.jpg"