#avtal17
Omställning till ekologiskt byggande 2017-02-23

Omställning till ekologiskt byggande

Stenbackens Trähus tillverkar prefabricerade villor och fritidshus i fabrik. För två år sedan ställde företaget om från en traditionell produktion till ett ekologiskt byggsystem

LÄS MER
Sveriges Byggindustrier motsätter sig förslaget till höjd entreprenörsskatt 2017-02-13

Sveriges Byggindustrier motsätter sig förslaget till höjd entreprenörsskatt

Under hösten 2016 presenterade regeringen ett nytt förslag till höjning av den så kallade entreprenörsskatten. Sveriges Byggindustrier menar att de förändringar som föreslås kommer att försämra förutsättningarna för många av våra medlemsföretag men även för byggbranschen i stort. I värsta fall kommer förslaget att minska antalet nya jobb i landet och samtidigt som det kan bli svårare att leva på sitt lilla byggföretag för många småföretagare i byggbranschen

LÄS MER
Byggbranschen behöver fler ungdomar 2017-02-09

Byggbranschen behöver fler ungdomar

Sverige har idag en byggtakt vi inte sett på flera decennier. Men trots den pågående byggruschen har branschen, till följd av brist på rätt kompetens, svårt att hinna bygga bort bostads- och infrastrukturbristen. Faktum är att antalet anställda måste öka med nästan 100 000 personer under en fem års tid om vi ska bygga bort det mest akuta bostadsbehovet. För byggbranschen är det därför nödvändigt att fler ungdomar väljer byggrelaterade utbildningar

LÄS MER
_MG_4645.jpg 2017-02-02

Konkurrenskraftigt Tjänstemannaavtal inom byggsektorn tryggar byggjobben

Idag växlar Sveriges Byggindustrier yrkanden med Ledarna, Sveriges Ingenjörer och Unionen. Yrkandena berör det sista avtalsområdet av tre på vilka Sveriges Byggindustrier är avtalspart. Sveriges Byggindustriers målsättning för alla de tre avtalsområdena i byggbranschen är att utveckla kollektivavtalen så att jobben tryggas, än mer ordning och reda skapas samt att fler väljer att arbeta i bygg- och installationssektorn

LÄS MER
Sveriges Byggindustrier välkomnar översyn av byggregler
2017-02-23

Sveriges Byggindustrier välkomnar översyn av byggregler

Idag presenterade regeringen en kommitté som får i uppdrag att genomföra en översyn av utvalda kapitel i plan- och bygglagen, plan- och byggförordningen, Boverkets byggregler och föreskrifter. Regeringen vill att översynen ska modernisera regelverken för att gynna ökad konkurrens och öka bostadsbyggandet

LÄS MER
Möten istället för motsättningar
2017-02-20

Möten istället för motsättningar

I Östergötland har relationen mellan Sveriges Byggindustrier och Byggnads blivit betydligt bättre de senaste åren. Parterna har byggt upp ett ömsesidigt förtroende och för nu en dialog kring fackliga utbildningar

LÄS MER
Sveriges Byggindustrier välkomnar lättnader i plan- och bygglagen
2017-02-16

Sveriges Byggindustrier välkomnar lättnader i plan- och bygglagen

Idag presenterade regeringen ett förslag som syftar till att effektivisera och förenkla plan- och bygglagen. Förslaget innehåller åtgärder som regeringen menar kan lösgöra resurser genom bland annat en tidsfrist för länsstyrelsers upphävandebeslut gentemot kommuners detaljplansärenden och ytterligare undantag från kraven på bygglov såsom exempelvis byte av en byggnads färg, fasadbeklädnad eller mindre tillbyggnader så som balkong eller burspråk

LÄS MER
”Vi respekterar och litar på varandra”
2017-02-14

”Vi respekterar och litar på varandra”

Anders Ragnarsson, chef BI Uppsala, hoppas på en konfliktfri och konstruktiv avtalsrörelse mellan Sveriges Byggindustrier och Byggnads. I Uppsala har parterna ett bra lokalt samarbetsklimat på en rad områden, bland annat ger man ut en tidning tillsammans

LÄS MER
Filtrera Regionvis
Norra norrland Södra norrland Mellan Öst /vast Syd

TWITTER

Entreprenörsskolan

ID06 personalliggare

ID06 närvarokontroll

Publikationer

Povel Verksamhetsledning

Rådet för Byggkompetens RBK