#avtal17
Ett år med personalliggare i byggbranschen:  Conny Svensson summerar och blickar framåt 2017-01-12

Ett år med personalliggare i byggbranschen: Conny Svensson summerar och blickar framåt

Den 1 januari 2016 fick vi en ny lag om personalliggare i byggbranschen. Under året registrerades 42.230 byggarbetsplatser i Skatteverkets system och verket har hunnit kontrollera en fjärdedel av dem. 450 företag har ålagts kontrollavgifter. Under 2017 kommer Skatteverket att satsa på mer information till näringslivets övriga beställare (ej byggare), skärpning av kraven på avanmälan och fördjupad kontroll av företagens skatteredovisning

LÄS MER
Så blir byggåret 2017 2017-01-04

Så blir byggåret 2017

Ett nytt år fullt med möjligheter och utmaningar har precis tagit en början. Här tittar vi närmare på vad vi tror blir några av höjdpunkterna under det första halvåret

LÄS MER
Bra förslag från regeringens samordnare 2016-12-19

Bra förslag från regeringens samordnare

Regeringens samordnare, Pia Enochsson och Tommy Andersson, presenterade i dag sin rapport om arbetskraftskapaciteten inom byggbranschen. De konstaterade att det finns en omfattande arbetskraftsbrist

LÄS MER
Feberhet bostadsmarknad 2016-12-14

Feberhet bostadsmarknad

Bostadsbyggandet når i år upp till närmare 65 000 lägenheter, men redan nästa år minskar produktionen med några tusen. Skattehöjningar, amorteringskrav och höjda bolåneräntor dämpar efterfrågan något. Totalt sett blir det ändå en god byggkonjunktur 2017. Det framgår av en färsk konjunkturprognos från Sveriges Byggindustrier

LÄS MER
Nytt fastighetsbegrepp i mervärdesskattelagen
2016-12-28

Nytt fastighetsbegrepp i mervärdesskattelagen

Den 1 januari 2017 införs en EU-gemensam fastighetsdefinition på momsområdet. Denna nya fastighetsdefinition kan komma att påverka bedömningen av vad som utgör fastighet, och i förlängningen också tillämpningen av omvänd skattskyldighet inom byggsektorn

LÄS MER
Ny konkurrensskadelag ger ökade möjligheter att få skadestånd
2016-12-27

Ny konkurrensskadelag ger ökade möjligheter att få skadestånd

Den 27 december träder en ny konkurrensskadelag i kraft. Syftet med den nya lagen, som grundar sig på ett EU-direktiv, är att underlätta för alla som lidit skada, till exempel på grund av en kartell eller missbruk av dominerande ställning, att få skadestånd. Det gäller både företag och konsumenter

LÄS MER
Ett skuldkvotstak kostar mer än det smakar
2016-12-20

Ett skuldkvotstak kostar mer än det smakar

Unga och hushåll med lägre inkomster får svårare att köpa bostad om ett skuldkvotstak införs. Dessutom visar beräkningar att de samhälleliga vinsterna med skuldkvotstaket äts upp av lägre BNP och konsumtion. Detta konstateras i rapporten ”Argument för och emot ytterligare kreditrestriktioner” som analysföretaget Evidens skrivit

LÄS MER
Äntligen nära-nollenergidefinition, efter lång väntan
2016-12-08

Äntligen nära-nollenergidefinition, efter lång väntan

I maj 2010 beslutade EU om direktivet om byggnaders energiprestanda. I dag, med bara två respektive fyra år kvar till dess att kraven ska vara genomförda i byggprojekten, kom äntligen beskedet att regeringen beslutat om den ändring i Plan- och byggförordningen som krävs för att Boverket ska kunna gå vidare och införa nära nollenergidefinitionen i Boverkets byggregler (BBR)

LÄS MER
Filtrera Regionvis
Norra norrland Södra norrland Mellan Öst /vast Syd

TWITTER

Entreprenörsskolan

ID06 personalliggare

ID06 närvarokontroll

Publikationer

Povel Verksamhetsledning

Rådet för Byggkompetens RBK