IMG_3685-BIportrtt_1.jpg 2018-03-22

Bostadsbyggandet vänder nedåt

Enligt Sveriges Byggindustriers konjunkturprognos faller antalet påbörjade bostäder från 55.000 nybyggnationer 2018 till 46.000 under 2019. Det är ett tapp med nästan 20.000 sedan toppen 2017

LÄS MER
Sveriges Byggindustrier: Nej till investeringsstöd 2018-03-16

Sveriges Byggindustrier: Nej till investeringsstöd

Regeringen höjer investeringsstödet för hyresrätter. Enligt bostadsminister Peter Eriksson (MP) blir resultatet fler bostäder i storstäderna. Men byggindustrin är fortsatt kritisk till subventioner. - Trösklarna till den första bostaden är för höga. De blir inte lägre av att staten kastar pengar över byggföretagen. Den dysfunktionella bostadsmarknaden kräver i stället riktade stöd till kapitalsvaga grupper, säger Björn Wellhagen, näringspolitisk chef, Sveriges Byggindustrier

LÄS MER
Så ska byggbranschen bli mer jämställd 2018-03-08

Så ska byggbranschen bli mer jämställd

Trots att antalet kvinnor ökat starkt på tjänstemannasidan och bland de större företagen är byggindustrin som helhet fortfarande en mansdominerad bransch. Under 2014 arbetade nästan 294.800 män och drygt 27.700 kvinnor inom Byggindustrin, vilket motsvarar 8,6 procent. Läs vad Sveriges Byggindustriers vd Catharina Elmsäter-Svärd säger om hur det ska bli fler kvinnor i byggbranschen

LÄS MER
2018-03-19

En hållbar stad är där människor vill jobba och bo

"Hållbart byggande syftar till att skapa en miljö där helheten hänger ihop, där människor både vill jobba och bo och där de med lätthet tar sig däremellan." På den visionen bygger Catharina Elmsäter Svärd, vd för Sveriges Byggindustrier, sitt uppdrag

LÄS MER
2018-03-15

Så ska bygg- och anläggningssektorn bli klimatneutral

Nu är arbetet med att ta fram färdplanen för en klimatneutral bygg- och anläggningssektor färdig. Målsättningen har varit att samla värdekedjan i bygg- och anläggningssektorn kring en gemensam färdplan som ska tydliggöra hur sektorns olika aktörer och beslutsfattare samt politiker kan möjliggöra en omställning till ett klimatneutralt och konkurrenskraftigt Sverige

LÄS MER
2018-02-21

Vad innebär det så kallade entreprenörsansvaret?

Sju dagar efter att en arbetstagare hos en underentreprenör (UE) har påtalat utebliven lön ska du som UE:ns uppdragsgivare betala ut lönen till arbetstagaren - oavsett om skälet till att arbetstagarens företag inte betalt ut lönen är ekonomiska svårigheter beroende på brister hos beställare eller oseriositet

LÄS MER
Varning från Polisen
2018-03-05

Varning från Polisen!

Just nu får polisen rapporter från flera byggföretag som blir utsatta för hot från personer som erbjuder sig göra arbetsprov av härdningsarbete på grävskopetänder. När proverna ska levereras vill personen plötsligt ha betydligt mer betalt än det som överenskommits. När de nekas och ombeds lämna platsen utsätts personalen för grova hot. Kontakta polisen om du blir utsatt för något liknande

LÄS MER

MEDLEM17.png

BYGGSEMESTER2018.png

eskolan17.png

STANDARDAVTAL.png

WEBBSHOP.png

kvadrat_saekerhetsdag18.png

dataskyddutansiffra.png

Filtrera Regionvis
Norra norrland Södra norrland Mellan Öst /vast Syd

TWITTER