SENASTE PLAY

Skoltävlingar – en naturlig del av utbildningen

Det är roligt att tävla. Det skapar lust att lära och engagemang. Det är ett bra sätt att visa upp sig själv, sin utbildning och sin skola. Ett gäng lärare och elever berättar här om sina erfarenheter av skoltävlingar.

LÅGAN-programmet får fortsatt stöd 2016-07-08

LÅGAN-programmet får fortsatt stöd

Energimyndigheten har beslutat att finansiera en ny etapp av LÅGAN-programmet (Program för byggnader med mycket låg energianvändning). Sveriges Byggindustrier har beviljats stöd om 4,1 miljon kronor eller 50 procent av kostnaderna under tiden september 2016 till och med december 2018

LÄS MER
Långsiktiga incitament bättre än investeringsstöd 2016-07-01

Långsiktiga incitament bättre än investeringsstöd

Regeringen har beslutat att 1 miljard kronor ska gå till investeringsstöd för renovering och energieffektivisering av hyresbostäder samt upprustning av utemiljön i områden med socioekonomiska utmaningar. Sveriges Byggindustrier håller med om att takten behöver öka när det gäller upprustning och energieffektivisering , men är kritiska till investeringsstöd som metod

LÄS MER
22 små steg mot ett ökat byggande – men de stora kliven saknas 2016-06-21

22 små steg mot ett ökat byggande – men de stora kliven saknas

Regeringen har nu presenterat sina 22 steg mot ett ökat byggande. Flera av åtgärdsförslagen är bra och ligger i linje med vad byggföretagen har efterfrågat under en längre tid, men samtidigt saknas de övergripande reformer som krävs

LÄS MER
2016-07-08

HFD slår fast: Akademiska Hus omfattas av upphandlingsreglerna

I oktober 2011 träffade Akademiska Hus ett entreprenadavtal med Sveriges Lantbruksuniversitet vid Campus Umeå utan föregående annonsering enligt LOU. Konkurrensverket, som drivit ett ärende mot Akademiska hus om en upphandlingsskadeavgift på 3 000 000 kr, har nu fått fullt bifall i högsta instans

LÄS MER
Tips och råd till dig som utför arbete åt privatpersoner
2016-07-01

Tips och råd till dig som utför arbete åt privatpersoner

Sommaren är här och många privatpersoner vill passa på att renovera och se om sitt hus. En god dialog är A och O för ett lyckat projekt. Därför har vi tagit fram tips och råd till dig som utför arbete åt privatpersoner, bl.a. en helt ny frågelista

LÄS MER
Ris och ros till Miljömålsberedningen
2016-06-22

Ris och ros till Miljömålsberedningen

Miljömålsberedningen har i dag lämnat sitt slutbetänkande ”En klimat- och luftvårdsstrategi för Sverige” med förslag på hur Sverige ska kunna bli klimatneutrala 2045. Fokus är framförallt på transporter, där den största klimatutmaningen finns, men förslag presenteras även för att minska klimatpåverkan från bostäder, lokaler och byggande

LÄS MER
Filtrera Regionvis
Norra norrland Södra norrland Mellan Öst /vast Syd

TWITTER

Entreprenörsskolan

ID06 personalliggare

ID06 närvarokontroll

Publikationer

Povel Verksamhetsledning

Rådet för Byggkompetens RBK