SENASTE PLAY

Bygg för alla

Byggbranschen behöver fler personer och speciellt fler kvinnor. Mentorbygg är Sveriges Byggindustriers mentorprogram för kvinnliga ledare. Årets adepter har skapat en kort film för att öka intresset för byggbranschen och visa att den har någonting för alla. Filmen ska attrahera fler personer, och framförallt kvinnor, till byggbranschen för att på så sätt öka andelen kvinnor i ledande positioner.

Sänkt ROT-avdrag bäddar för svartjobbens återkomst 2015-10-05

Sänkt ROT-avdrag bäddar för svartjobbens återkomst

Nästan 100 procent av små och medelstora byggföretag tror att svartjobben kommer att öka om regeringens förslag om sänkt ROT-avdrag går igenom. Fyra av tio företag har redan beslutat sig för att minska sin personalstyrka eller över­väger att göra det

LÄS MER
Förslaget ger facken oproportionerligt stark ställning 2015-09-30

Förslaget ger facken oproportionerligt stark ställning

Sveriges Byggindustrier är mycket bekymrade över de förslag som utstationeringskommittén överlämnat. Dessutom är det anmärkningsvärt att Marie Granlund inte tillåtit oss att vara en samtalspartner under utredningen, skriver Mats Åkerlind, förhandlingschef Sveriges Byggindustrier, på DN Debatt

LÄS MER
Hög tid att få till stånd blocköverskridande överenskommelser 2015-09-26

Hög tid att få till stånd blocköverskridande överenskommelser

I en ny rapport som Veidekke och Rikshem presenterade idag betonas vikten av att man vid beräkningar av hushållens skuldkvot tar hänsyn till att olika länders skattesystem. Detta då Sverige har ett skattesystem som på grundläggande punkter skiljer sig från Europas. Debattörerna betonar även vikten av att genomgripande reformer för att få igång bostadsmarknaden

LÄS MER
Så här gick det för deltagarna i MentorBygg 2015-09-24

Så här gick det för deltagarna i MentorBygg

Deltagarna i Mentorbygg hade sin avslutning den 26/8. I slutrapporten finns bland annat de deltagande företagens måluppföljning redovisad. Det går också att läsa kort om adepternas olika projektarbeten

LÄS MER
Bokrisen är ingen bubbla utan en brist
2015-10-08

Bokrisen är ingen bubbla utan en brist

Bostadspolitiken har varit bristfällig under lång tid och Riksbankens agerande är ett resultat av den. Vi behöver långsiktiga regler som säkerställer en långsiktigt jämn och ändamålsenlig produktion av bostäder. Vilket kräver politisk enighet över lång tid och över blockgränser, skriver vi i en debattreplik i Dagens Nyheter

LÄS MER
Entreprenörsskolan: Arbetsmiljö Plus för byggarbetsmiljösamordnare (BAS P/U)
2015-10-01

Entreprenörsskolan: Arbetsmiljö Plus för byggarbetsmiljösamordnare (BAS P/U)

Målet med utbildningen är att vidareutveckla produktionsledarens roll i det dagliga arbetsmiljöarbetet på företagets arbetsställen. Kursen finns även i en engelsk version: Building work environment co-ordinator (BAS P/U)

LÄS MER
CQJbzHbW8AADPRG.jpg
2015-09-30

Stand down: Säkerheten kommer alltid först

För tredje året i rad anordnades på ett 60-tal av Trafikverkets arbetsplatser över hela landet en så kallad Stand down för att uppmärksamma säkerhet och arbetsmiljö. Under 15 minuter stoppades allt arbete för att fokusera på vad man kan göra för att ytterligare höja arbetsplatsens säkerhet

LÄS MER
2015-09-22

Asplunds Bygg siktar på två ISO-certifieringar

Asplunds Bygg som under slutet på förra året inledde sitt Povelarbete har nu siktet inställt på att klara Certifieringar inom områdena Kvalitet ISO 9001 och Miljö ISO 14001

LÄS MER
Det är hög tid att skapa en fungerande bostadsmarknad
2015-09-16

Det är hög tid att skapa en fungerande bostadsmarknad

En fungerande bostadsmarknad för alla kräver att politiker arbetar på annat sätt och vågar ifrågasätta gamla sanningar. Frågan är om det finns politiskt mod över parti- och blockgränser för en nyordning?, skriver Johanna Appelgren, chef BI Karlshamn, i en debattreplik i BLT

LÄS MER

personalliggare.png

Filtrera Regionvis
Norra norrland Södra norrland Mellan Öst /vast Syd

TWITTER

eskolan.png

publikationer.png

id06.png

povel.png

rbk.png