SENASTE PLAY

Konjunkturbedömning februari 2015

Byggindustri på högvarv. Nationalekonom Johan Deremar berättar om det rådande konjunkturläget i byggindustrin. Mer om detta står även att läsa i Byggkonjunkturen 1/2015.

Nya Karolinska 2015-02-25

Ny konjunkturbedömning: Byggindustrin går på högvarv

De svenska hushållen får byggindustrin att varva upp avsevärt. Det är främst produktionen av nya bostäder som stiger snabbt, men uppgången på byggmarknaden sker på bred front i år. Nästa år dämpas dock utvecklingen när både bostads- och anläggningsmarknaden bromsar in. Det visar en ny konjunkturprognos från Sveriges Byggindustrier

LÄS MER
2015-02-19

Sveriges Byggindustrier välkomnar regeringens initiativ att hjälpa nyanlända ut på arbetsmarknaden

Sveriges Byggindustrier ser mycket positivt på regeringens initiativ med ”snabbspår” för att hjälpa nyanlända ut på arbetsmarknaden. Organisationen har redan inlett arbetet för hur byggbranschen på bästa sätt kan vara till hjälp och samtidigt säkra branschens rekryteringsbehov

LÄS MER
rapport.png 2015-02-10

Omöjligt mål för bostadsbyggande

Regeringen har som mål att det ska byggas 250 000 bostäder till år 2020. En färsk analys beställd av Sveriges Byggindustrier visar dock att det blir i det närmaste omöjligt att nå målet

LÄS MER
2015-01-30

Halva klimatpåverkan sker i byggfasen

Klimatpåverkan från byggnaders energianvändning är ett väl utforskat område. Klimat­påverkan från själva byggprocessen är inte alls lika väl belyst. I ett SBUF-projekt har forskare tillsammans med representanter från byggbranschen studerat en byggnads klimat­påverkan i ett livscykelperspektiv, från byggandet av huset inklusive material­fram­ställning, byggtransporter och produktionen på byggarbetsplatsen, via underhåll och energi­användning under byggnadens drift, till ett tänkt rivningsskede

LÄS MER
Elisabeth Martin, regionchef BI Öst
2015-02-25

Elisabeth Martin månadens stockholmare

Elisabeth Martin, vd för Stockholms byggmästareförening och regionchef BI Öst, lever och andas byggande i olika former. Nu har hon utsetts av Stockholms stad till Månadens stockholmare i februari

LÄS MER
Hornstull_046.jpg
2015-02-23

”Svenska byggregler bryter mot EU-direktiv och riskerar leda till ökad klimatpåverkan”

Svenska staten bryter sannolikt mot EU:s direktiv om byggnaders energiprestanda. Byggreglerna kan dessutom leda till ökad klimatpåverkan. Därför bör politikerna nu se till att förbättra energikraven, skriver Maria Brogren, energi- och miljöchef Sveriges Byggindustrier med flera på DN Debatt

LÄS MER
2015-02-20

"Viktigt att alla känner ett ansvar"

Den 17 februari bjöd Samhällsbyggnadssektorns Etiska råd in till ett seminarium på temat utländsk arbetskraft och etiska dilemman, "Finns det etiska fallgropar med utländsk arbetskraft i samhällsbyggnadssektorn?". Seminariet föregicks av årsmötet, där ny styrelse valdes

LÄS MER
2015-02-16

Låg acceptans för svartarbete hos allmänheten

Skatteverkets årliga undersökning visar att svartjobben minskar. Överhuvudtaget är acceptansen för svartarbete låg. Endast fem procent av medborgarna tycker att det ok att folk arbetar svart

LÄS MER
kran_riddarfjarden.jpg
2015-02-13

Riksbanken saknar helhetssyn

Sveriges Byggindustrier är djupt oroade över riksbankschefens uttalande i samband med räntesänkningen. Stefan Ingves föreslår ökade amorteringskrav, nedtrappning av räntebidragen och ett större utbud av bostäder för att minska hushållens skuldsättning

LÄS MER
Filtrera Regionvis
Norra norrland Södra norrland Mellan Öst /vast Syd

TWITTER


eskolan.png

publikationer.png

id06.png

povel.png

rbk.png

"rattviseformedlingen.jpg"