Entreprenörsskolans utbildningar
Ett hållbart byggande
Hur ska vi nå upp till 700 000 bostäder 2025?
Investeringsstödet gynnar inte de som befinner sig utanför bostadsmarkanden 2016-09-29

Investeringsstödet gynnar inte dem som befinner sig utanför bostadsmarknaden

Sveriges Byggindustrier delar regeringens syn på att bostadsbristen är ett av Sveriges största hinder för tillväxt och utveckling. Regeringen har lagt fram en målsättning att öka bostadsbyggandet kraftigt till 2025. Sveriges Byggindustrier är positiva till denna ambition. Men investeringsstödet är inte rätt väg att gå

LÄS MER
Peab återigen största byggföretaget på den svenska marknaden 2016-09-26

Peab återigen största byggföretaget på den svenska marknaden

Peab följt av Skanska och NCC är de tre största byggföretagen efter nettoomsättning på den svenska marknaden. Det visar årets rapport över de 50 största bygg- och anläggningsföretagen från Sveriges Byggindustrier. Ny på listan över de tio största företagen är Serneke Group, på plats nummer 8

LÄS MER
Sveriges Byggindustrier kommenterar budgeten 2016-09-20

Sveriges Byggindustrier kommenterar budgeten

I regeringens budgetproposition finns aviserade satsningar på järnvägsunderhåll 2019-2020

LÄS MER
Vägval för ökad säkerhet 2016-09-15

Vägval för ökad säkerhet

God planering och samordning är avgörande för att skapa en trygg arbetsmiljö i vägprojekt. Det menar Oscar Wigstrand på Asfaltbolaget som även efterlyser mer utbildning och informationsinsatser

LÄS MER
2016-09-28

ID06-verksamheten flyttas till nybildat bolag – ID06 AB

ID06-systemet har sedan starten 2006 utvecklats löpande och har med tiden fått en allt bredare funktionalitet. Fler än 50.000 företag med tillsammans 500.000 aktiva behörighetskort har anslutit sig till ID06 och många aktörer har visat intresse för att med­verka i den fortsatta utvecklingen. Sveriges Byggindustrier har därför beslutat att ID06-verksamheten ska överföras i en egen juridisk enhet och att ägandet ska breddas

LÄS MER
”Går inte att jämföra hyresrätt och bostadsrätt utifrån skatteregler”
2016-09-27

”Går inte att jämföra hyresrätt och bostadsrätt utifrån skatteregler”

Sveriges Byggindustrier har gett Ernst & Young i uppdrag att redogöra för de skatteregler som gäller för boende i hyresrätt respektive bostadsrätt samt analysera om dessa skatteregler kan anses neutrala. Rapporten anser att neutralitetsbedömningen är komplex, tidigare påståenden bör nyanseras och det är långt ifrån självklart att bostadsrätten är förmånligare beskattad än hyresrätten

LÄS MER
2016-09-27

Nytt SBUF-projekt: Arbetsmiljö vid rivning, sanering och håltagning – en vägledning

De som arbetar med rivning, sanering och håltagning är en särskilt utsatt grupp inom byggbranschen när det gäller hälsorisker och olycksfall. Den som inte har fått arbetsmiljöutbildning har ofta dålig kunskap om risker, hur de förebyggs och hurman skyddar sig

LÄS MER
Fråga juristerna: Vi har inte fått möjlighet att avhjälpa fel – måste vi betala?
2016-09-23

Fråga juristerna: Rätt att avhjälpa fel?

För två år sedan utförde vi markarbeten åt en beställare där ABT 06 var avtalsvillkor. Nyligen fick vi ett krav från beställaren. Det gällde kostnader beställaren haft då de låtit ett bolag de har serviceavtal med avhjälpa fel i vår entreprenad. Vi har inte fått möjlighet att själva avhjälpa felet

LÄS MER
2016-09-23

Partnering handlar mer om attityd än juridik

Samverkansprojekt kräver högre närvaro, kunskap, kontroll och aktivitet av beställaren än vanliga projekt. Det är i dag ett större problem än avsaknad av ”juridiska regler", skriver Sveriges Byggindustriers chefsjurist Olof Johnson i tidningen Byggindustrin

LÄS MER
Filtrera Regionvis
Norra norrland Södra norrland Mellan Öst /vast Syd

TWITTER

Entreprenörsskolan

ID06 personalliggare

ID06 närvarokontroll

Publikationer

Povel Verksamhetsledning

Rådet för Byggkompetens RBK