Så kan vi bygga mer bostäder och infrastruktur
Ny kostnadsfri arbetsmiljöutbildning: Platschefens praktiska arbetsmiljöarbete 2016-08-26

Ny arbetsmiljöutbildning: Platschefens praktiska arbetsmiljöarbete

Under kursen tydliggörs ansvars- och uppgiftsfördelning samt kompetenskrav för olika roller så att både den enskilda ledaren och företaget känner trygghet i hur uppgifterna organiseras och utförs

LÄS MER
Politikerna bär skulden för krisen – inte byggföretagen 2016-08-06

Politikerna bär skulden för krisen – inte byggföretagen

Bostadssamtalen behöver återupptas. Det är inte meningsfullt att i debatten skjuta på enskilda aktörer eller enskilda frågor som etappindelning av byggprojekt. För att lösa bostadskrisen krävs en politik som bland annat skapar rörlighet på bostadsmarknaden och som effektiviserar planprocessen, skriver Björn Wellhagen, Sveriges Byggindustrier, på DN Debatt

LÄS MER
Hälften av alla bostäder i detaljplan överklagas 2016-08-01

Hälften av alla bostäder i detaljplan överklagas

Sveriges Byggindustrier konstaterar att omfattningen och betydelsen av överklagade detaljplaner för bostadsbyggandet är stor. I ett nyligen framlagt examensarbete på KTH av Gustaf Davidsson framkommer att 5.000 av 10.000 planerade bostäder berördes av överklaganden. Endast en och en halv promille av överklagandena ledde till att planerna upphävdes

LÄS MER
LÅGAN-programmet får fortsatt stöd 2016-07-08

LÅGAN-programmet får fortsatt stöd

Energimyndigheten har beslutat att finansiera en ny etapp av LÅGAN-programmet (Program för byggnader med mycket låg energianvändning). Sveriges Byggindustrier har beviljats stöd om 4,1 miljon kronor eller 50 procent av kostnaderna under tiden september 2016 till och med december 2018

LÄS MER
Budgetöverskridelse – när ska det underrättas?
2016-08-26

Budgetöverskridelse – när ska det underrättas?

Vi har ett avtal med en konsult om rörligt arvode mot budget. Från vilken tidpunkt ska konsulten underrätta oss om ett eventuellt budgetöverskridande? ABK 09 gäller

LÄS MER
Ny start på företagsledarutbildningen SME-Akademin
2016-08-26

Ny start på företagsledarutbildningen SME-Akademin

I november 2016 (23-24/11) startar en ny omgång av Entreprenörsskolans företagsledarutbildning SME-Akademin. Utbildningen vänder sig till dig som driver ett bygg- och/eller anläggningsföretag, sitter i ledningsgruppen eller är på väg mot vd-rollen i ett ägarlett företag

LÄS MER
Hur utnyttjas rätten till överklagande av detaljplaner – och vilka konsekvenser får den?
2016-08-19

Hur utnyttjas rätten till överklagande av detaljplaner – och vilka konsekvenser får den?

Seminarium i Stockholm den 7 september. Gustaf Davidsson presenterar sitt examensarbete Överklagade detaljplaner i praktiken

LÄS MER
Det går bra för Povel
2016-08-04

Det går bra för Povel

Det har aldrig varit så många företag som vill bli Povelföretag och vi har haft inte mindre än fyra nya grupper med småföretag i gång under våren och planerar för ytterligare tre grupper efter semestern. Dessutom har vi ett antal större företag som genomför Povel företagsinternt

LÄS MER
2016-07-08

HFD slår fast: Akademiska Hus omfattas av upphandlingsreglerna

I oktober 2011 träffade Akademiska Hus ett entreprenadavtal med Sveriges Lantbruksuniversitet vid Campus Umeå utan föregående annonsering enligt LOU. Konkurrensverket, som drivit ett ärende mot Akademiska hus om en upphandlingsskadeavgift på 3 000 000 kr, har nu fått fullt bifall i högsta instans

LÄS MER
Filtrera Regionvis
Norra norrland Södra norrland Mellan Öst /vast Syd

TWITTER

Entreprenörsskolan

ID06 personalliggare

ID06 närvarokontroll

Publikationer

Povel Verksamhetsledning

Rådet för Byggkompetens RBK