BI Väst

Regioner och kontor - BI Väst - ctl00_cph1_imgMain
2014-05-20

Om BI Väst

Verksamhetsområde för Sveriges Byggindustrier (BI) Väst är Värmlands och Västra Götalands län där medarbetare på fyra kontor tillsammans står för organisationens medlemsservice i regionen. Intresserad av medlemskap – kontakta någon av nedanstående medarbetare eller ansök här

Läs mer
2014-11-22

Region Väst

Som samrådsorgan för regionen finns en regionstyrelse. Regionstyrelsen utgörs av minst en ordinarie ledamot från varje i regionen ingående byggförening (minst 7 och högst 11 ledamöter). Varje ledamot utser en personlig suppleant vid behov. Regionstyrelsen utses bland byggföreningsstyrelsernas ledamöter efter förslag från regionens valberedning.

Läs mer
2015-01-25

Miljöutskott BI Väst

Miljöutskottet är ett regionalt nätverk bestående av sakkunniga företrädare för medlemmar och bransch som diskuterar gemensamma frågor, på lokal och regional nivå. Utskottets vision är att bidra till att öka kunskapen om ett miljömässigt hållbart byggande för kommande generationer.

Mål: Att bidra till ett resurseffektivt byggande med lite påverkan på miljö och klimat.

Syfte: Utveckla, höja medlemmarnas kunskap och medvetenhet.

Läs mer
Kontor och medarbetare BI Väst
Almvång, Jeanette
Administratör
Göteborg
Arvidsson, Hans
Företagsrådgivare
Göteborg
Brendinger, Andreas
Chef Göteborg – Södra Älvsborg
Göteborg
Esbjörnsson, Tony
Företagsrådgivare
Göteborg
Hanson, Roy
Företagsrådgivare
Göteborg
Irewährn, Pernilla
Chef Bohus Norra Älvsborg
Uddevalla
Jonason, Lars-Erik
Företagsrådgivare arbetsmiljö och säkerhet
Göteborg
Klein, Pavel
Administratör/Distribution
Göteborg
Lind, Ann-Sofie
Företagsrådgivare
Göteborg
Nordin, Malin
Arbetsrättsjurist
Göteborg
Sedelius, Petra
Företagsrådgivare
Göteborg
Skoog, Maria
Chef Skaraborg
Skövde
Zakrisson, Ulf
Chef Värmland
Karlstad
Åhman, Pär
Företagsrådgivare
Göteborg
Filtrera Regionvis
Norra norrland Södra norrland Mellan Öst /vast Syd

TWITTER