Sveriges Byggindustrier Väst

Välkommen till Sveriges Byggindustrier Väst! Vi verkar genom fyra lokalföreningar - Bohus Norra Älvsborg (Uddevalla), Göteborgsregionen / Södra Älvsborg (Göteborg), Skaraborg (Skövde) samt Värmland (Karlstad). Vid behov utnyttjas även resurser vid det nationella kansliet och inom övriga regioner. 

Arbetsplatsanmälan (kännedomskopia): 
arbetsplatsanmalanbivast@sverigesbyggindustrier.se

REGIONALA KONTAKTER

Administratör
Göteborg
Företagsrådgivare
Göteborg
Företagsrådgivare
Göteborg
Chef BI Bohus Norra Älvsborg
Uddevalla
Företagsrådgivare arbetsmiljö och säkerhet
Göteborg
Administratör/Distribution
Göteborg
Företagsrådgivare
Göteborg
Regionchef BI Väst, chef BI Göteborg
Göteborg
Arbetsrättsjurist
Göteborg
Företagsrådgivare
Göteborg
Chef BI Skaraborg
Skövde
Kommunikatör
Göteborg
Chef BI Värmland
Karlstad
Ansvarig FoU nationellt samt FoU-Väst
Göteborg