Sveriges Byggindustrier Öst

Välkommen till Sveriges Byggindustrier Öst! Vi verkar genom två lokala byggföreningar med kontor i Stockholm och Visby. Vid behov utnyttjas även resurser vid det nationella kansliet och inom övriga regioner. 

Sveriges Byggindustrier (BI) Öst handlägger medlemsföretagens arbetsgivarfrågor medan branschfrågorna drivs av Stockholms Byggmästareförening och Gotlands Byggmästareförening.

Arbetsplatsanmälan (kännedomskopia): 
arbetsplatsanmalanbiost@sverigesbyggindustrier.se
Förhandlingsframställan: tvister.ost@sverigesbyggindustrier.se
LÖSEN: losenbiost@sverigesbyggindustrier.se

REGIONALA EVENEMANG

Alla evenemang hos BI Öst och Stockholms Byggmästareförening hittar du här: Kalendarium BI Öst/Stockholms BF

REGIONALA KONTAKTER

Företagsrådgivare kollektivavtal och arbetsrätt
Stockholm
Regionchef region Öst, vd Stockholms Byggmästareförening
Stockholm
Koordinator
Stockholm
Företagsrådgivare kompetensförsörjning
Stockholm
Arbetsrättsjurist
Stockholm
Arbetsrättsjurist
Stockholm
Företagsrådgivare
Stockholm
Arbetsmiljörådgivare
Stockholm
Företagsrådgivare
Stockholm
Företagsrådgivare kompetensförsörjning
Stockholm
Företagsrådgivare/föreningschef Gotlands byggmästareförening
Stockholm