BI Öst

798bdf3f15f509a0cb6c67427ad9f9de_b508e90ff89c325c25d76e095f69bcf4_1.jpg

Om BI Öst

Sveriges Byggindustrier (BI) Öst handlägger medlemsföretagens arbetsgivarfrågor medan branschfrågorna drivs av Stockholms Byggmästareförening och Gotlands Byggmästareförening.

webbutb17_448.png
Gör byggbranschens kostnadsfria webbaserade säkerhetsutbildning som riktar sig till medarbetare i byggbranschen.
 Utbildningen finns också på engelska och polska.

Kollektivavtal och arbetsrätt

Rådgivningen
Mellan kl 8 och 16 måndag-fredag kan du som arbetar på något av Sveriges Byggindustriers medlemsföretag ringa till våra rådgivare och ställa frågor om kollektivavtal och arbetsrätt. Lunchstängt kl 12-13. Vill du inte vänta i telefon går det bra att använda frågeformuläret som du når via våra medlemssidor ByggPlatsen.

För lärlingsfrågor

BYN_Stockholm_Gotland.jpg

Byggnadsindustrins Yrkesnämnd, BYN, arbetar för att det inom byggbranschen ska finnas välutbildade och kompetenta yrkesarbetare, som kan utvecklas och anta framtidens utmaningar. I BYN samverkar Sveriges Byggindustrier, Byggnads, Maskinentreprenörerna och SEKO Facket för Service och Kommunikation. 

  • BYN:s kansli svarar på frågor om utbildning och lärlingsfrågor i anslutning till BYN:s yrken. Ring 08-564 881 60, mejla info@byn.se eller läs mer på http://www.byn.se/.
  • Har du frågor om lärlingsanställning, utbildning och yrkesbevis? Då ska du vända dig till din BYN-region i det län du bor i. Hitta kontaktuppgifter på http://www.byn.se/om-byn/byn-regionalt/

Rådgivning entreprenadjuridik

Vi hjälper dig som medlemsföretag med entreprenadjuridiken. www.stockholmsbf.se/entreprenadjuridik

Arbetsplatsanmälan skickar du till arbetsplatsanmalanbiost@sverigesbyggindustrier.se

Förhandlingsframställan skickar du till tvister.ost@sverigesbyggindustrier.se

För LÖSEN-frågor mejla losenbiost@sverigesbyggindustrier.se.

Plan för fackliga utbildningar 2018 (pdf)

Verksamhetsområde för BI Öst är Gotlands och Stockholms län. Vid behov utnyttjas även resurser vid det nationella kansliet (Storgatan 19, Stockholm) och inom övriga regioner.

Sveriges Byggindustrier (BI) Öst
Adress:
 Wennerbergsgatan 10, Box 34120, 100 26 STOCKHOLM
Telefon: 08-587 147 00

Nyheter

För nyheter se www.stockholmsbf.se.

Läs mer
Kontor och medarbetare BI Öst
Alkhamisi, Helena
Företagsrådgivare kollektivavtal och arbetsrätt
Stockholm
Andersson, Kristin
Regionchef BI Öst, vd Stockholms Byggmästareförening
Stockholm
Bayazi, Iman
Arbetsrättsjurist
Stockholm
Dolk Persson, Marie
Koordinator medlemsfrågor
Stockholm
Hann, Erika
Företagsrådgivare kompetensförsörjning och BYN
Stockholm
Hjorth, Martin
Arbetsrättsjurist
Stockholm
Liljeberg, Madeleine
Företagsrådgivare
Stockholm
Rand, Ann-Charlotte
Arbetsmiljörådgivare
Stockholm
Roos, Jenny
Företagsrådgivare
Stockholm
Wallin, Birgitta
Företagsrådgivare kompetensförsörjning och BYN
Stockholm
Åkerlund, Hans
Chef BI Gotland, företagsrådgivare arbetsgivarfrågor
Stockholm

 


LOKALA BYGGFÖRENINGAR


Filtrera regionvis

Norra norrland Södra norrland Mellan Öst /vast Syd

Arbetsmiljöfrågor

54b604189a51fa633b746962c44f95a9_efd9a9a0a6bfb58adbcce5234c8ac43e.jpg

Har du frågor om arbetsmiljö och säkerhet? Kontakta
Ann-Charlotte Rand, arbetsmiljörådgivare region Öst


Arbetsmiljöarbete på arbetsplatsen

Samtliga på en arbetsplats har ett ansvar för säkerheten men också för arbetsklimatet och ledningen har det yttersta ansvaret. Prevent är en ideell organisation som ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK. Det innebär att allt de gör är framtaget av fackförbund och arbetsgivare tillsammans.

Prevent förmedlar kunskaper som hjälper företagen att förbättra arbetsmiljön. En bra arbetsmiljö innebär att alla jobbar säkert och mår bra, vilket bidrar till ökad hälsa och lönsamhet. Alla vinner på en bättre arbetsmiljö. Prevent underlättar för arbetsplatserna att skapa en god arbetsmiljö genom att informera, utbilda och ta fram användbara produkter som är till hjälp i arbetsmiljöarbetet. 
Läs mer här

Checklistor för att undersöka arbetsmiljön

Prevents checklistor och enkäter underlättar ditt arbete med att undersöka arbetsmiljön, riskbedöma och följa upp åtgärder.
Se checklistor här

Förebygg och hantera sexuella trakasserier

Enligt lag ska ingen utsättas för sexuella trakasserier på sin arbetsplats. Vad som räknas som sexuella trakasserier är sådant som gör att du känner dig kränkt och som är av sexuell karaktär. Det kan handla om att någon tafsar eller kastar närgångna blickar, eller ger ovälkomna komplimanger, inbjudningar och anspelningar. Det är den som är utsatt för trakasserier som avgör vad som är oönskat.
Läs mer här