ABM 07 - Allmänna bestämmelser för köp av varor till yrkesmässig byggverksamhet

BKK och Byggmaterialindustrierna har tillsammans utarbetat Allmänna Bestämmelser för köp av varor till yrkesmässig byggverksamhet (ABM 07). ABM 07 ersätter ABM 92.

ABM 07 finns tillgängligt dels via Byggförlaget, www.byggforlaget.se, dels under Standardavtal

Till ABM 07 finns även kommentarer författade av Bo Linander och Åke Rådberg. Kommentarerna kan köpas via www.byggforlaget.se.

skriv ut