Vilka kan bli medlemmar?

Sveriges Byggindustrier arbetar för att höja branschens anseende genom att värna om god affärssed och kvalitet i byggandet. För medlemskap i Sveriges Byggindustrier måste företaget uppfylla följande kriterier:

 • Företaget bedriver verksamhet inom byggindustrin i Sverige
 • Alla företag i en koncern som har verksamhet för vilken anslutning till förbundet kan ske ska vara medlemmar i Sveriges Byggindustrier
 • Företaget är ett aktiebolag, handelsbolag, kommanditbolag eller motsvarande (inte enskild firma)
 • Företaget ska uppvisa registreringsbevis
 • Företaget har en godkänd revisor alternativt auktoriserad redovisningskonsult 
 • Ägare med avgörande inflytande, styrelsens ledamöter, vd och revisorer har klanderfri vandel
 • Företaget ska, om inte särskilda skäl föreligger, ha varit verksamt inom byggindustrin (i eller utanför Sverige) de två senaste åren
 • Företaget ska, om inte särskilda skäl föreligger, uppvisa de två senaste årsredovisningarna (reviderade av godkänd revisor) omfattande minst 24 månader och ha rena revisionsberättelser.
 • Företaget har betalat första fakturan avseende medlems- och serviceavgift till Sveriges Byggindustrier
 • Företaget är registrerat för F-skatt och moms samt som arbetsgivare
 • Företaget har inte restförda skatter och avgifter
 • Företaget har angivit korrekt uppgift om antal anställda och lönesummor vid ansökan
 • Företaget åtar sig att följa Samhällsbyggnadssektorns Etiska Regler
 • Företaget åtar sig att följa Sveriges Byggindustriers och Svenskt Näringslivs stadgar
 • Företaget åtar sig att tillämpa Sveriges Byggindustriers uppförandekod
 • Företaget åtar sig att tillämpa Sveriges Byggindustriers kollektivavtal
 • Företaget åtar sig att tillämpa ID06
 • Företaget åtar sig att delta i ett introduktionssamtal
 • Företaget och dess företrädare åtar sig att agera så att förbundets intressen inte skadas
 • Vid förändringar av ägande eller styrelse hos medlemsföretag likställs detta med nyinträde och Sveriges Byggindustrier äger i sådana fall rätt att göra en prövning enligt de kriterier som gäller för antagande av ny medlem.

Vill du ansöka om medlemskap, kontakta närmaste regionkontor eller BI Medlem på medlem@sverigesbyggindustrier.se, alternativt fyll i intresseanmälan!

skriv ut

BI_Medlemsforetag.jpg

Filtrera Regionvis
Norra norrland Södra norrland Mellan Öst /vast Syd

TWITTER