Yrkesintroduktionsanställning – en ny väg in i byggbranschen
Foto: Jonas Gerdle
Skola & Byggutbildning 2017-11-01

Yrkesintroduktionsanställning – en ny väg in i byggbranschen

Ett avtal om yrkesintroduktionsanställning, som samverkar med det befintliga yrkesutbildningsavtalet, möjliggör för medlemsföretagen att anställa nyanlända och vissa andra arbetslösa som behöver en yrkesutbildning. Med rabatt på arbetsgivaravgiften, samt en betald distansutbildning (gäller endast nyanlända), skapas nya möjligheter för återväxten i byggindustrin.

Sedan våren 2017 har ett nytt partsgemensamt samarbete mellan Sveriges Byggindustrier, Maskinentreprenörerna, Byggnads och Seko dragit igång. Samarbetet går ut på att möta två stora samhällsutmaningar: Kompetensbrist inom byggindustrin och nyanlända utan jobb. Men med hjälp av så kallade Yrkesintroduktionsanställningar, kopplade till det etablerade Yrkesutbildningsavtalet, hoppas vi att medlemsföretagen kan bredda kompetensförsörjningen genom att anställa även personer utan tidigare erfarenhet och yrkesutbildning.

Företaget får en rabatt på hela arbetsgivaravgiften i upp till 12 månader. Under tiden genomför den nyanställda en betald yrkesteoretisk distansutbildning via Byggnadsindustrins yrkesnämnd, BYN. För s.k. nyanlända personer (personer med flyktingbakgrund som nyligen har fått uppehållstillstånd) blir denna utbildning kostnadsfri för företaget genom s.k. främjandemedel från staten. Det praktiska lärandet sker på arbetsplatsen under handledning av en erfaren yrkesarbetare.

Hur ska man gå till väga om man är intresserad av att anställa via yrkesintroduktionsanställning?

Först och främst måste personen som ska anställas, före anställningens ingående, registreras på Arbetsförmedlingens hemsida. Personen som anställs behöver inte vara inskriven på Arbetsförmedlingen sedan tidigare, men en registrering kommer att ske i och med anmälan. Kontakta gärna Arbetsförmedlingen i din region och fråga om yrkesintroduktionsanställningar.

Det är viktigt att du skickar in anmälan innan du anställer, för att kunna ta del av den rabatterade arbetsgivaravgiften. Under tiden den anställda är hos er under yrkesutbildningsavtalet ska en yrkeskunnig handledare finnas som stöd för lärlingen. De löneregler som normalt gäller för lärlingar i byggindustrin gäller under hela lärlingstiden.

YA-delegationens hemsida finns gratis utbildning i handledarrollen, både i stort och med fokus på att handleda en nysvensk. Dessutom finns en gratis och webbaserad handledarutbildning som är anpassad efter byggindustrins lärlingsutbildning via Byggnadsindustrins yrkesnämnd, BYN.

Övriga länkar för mer information:

Kontakt:
Siri Hallberg Söderström
Projektkoordinator Sveriges Byggindustrier
072-458 58 61
siri.hallberg.soderstrom@ sverigesbyggindustrier.se


skriv ut
epost
Share
skriv ut