IMG_2123.JPG
Elev i årskurs 8 på Alviksskolan provar träarbetare Henrik Wiklunds utrustning.
Foto: Erika Hann
BI Öst 2016-05-03

Yngre förmågor till byggbranschen - finns de på Alviksskolan?

Den 3 maj besökte Erika Hann, Sveriges Byggindustrier (BI) Öst och Henrik Wiklund, JM, elever på Alviksskolan. För årskurs 8 berättade de om fördelarna att arbeta i byggbranschen.

Under skolans temadag om arbetslivet som ska förbereda eleverna inför deras praovecka vill skolan synliggöra olika yrken och karriärvägar för våra yngre förmågor inom olika branscher. Henrik Wiklund, träarbetare/handledare på JM och Erika Hann, ansvarig för kompetensförsörjning på BI Öst, var inbjudna för att berätta om fördelarna som finns med att välja ett yrke inom byggbranschen samt branschens bredd.

Arbetslivsdagen är tänkt att bli startskottet för eleverna att på allvar komma igång med tankarna inför deras stundande gymnasieval.

skriv ut
epost
Share
skriv ut