Skola & Byggutbildning 2018-04-11

Yh-utbildningar drivs vidare och utökas

Branschens uppskattade Yh-utbildningar i Jönköping och Malmö har fått förnyat förtroende och utökas nu med en ettårig platschefsutbildning.

Branschen har i samarbete med Tekniska Högskolan i Jönköping bedrivit en Yh-utbildning till Byggproduktionsledare i Malmö och Jönköping sedan 10 år tillbaka. Utbildningen har varit oerhört populär och uppskattad, såväl av företag som av deltagare. Glädjande nog har vi inte bara fått förtroende att driva utbildningen vidare i ytterligare fyra år utan även fått en helt ny Yh-utbildning till platschef godkänd. 

YH Platschef - NY!
1-årig utbildning i Jönköping

Sveriges Byggindustrier (BI), Jönköpings Läns Byggmästareförening (JLB) och Tekniska Högskolan i Jönköping (JTH) erbjuder en ettårig yrkeshögskoleutbildning som varvar teori med praktik i företagen. Utbildningen riktar sig till dig som vill utbilda dig till platschef och har minst tre års arbetslivserfarenhet som arbetsledare. Utbildningen är 1 år lång och studierna bedrivs i teorigrupper 1 dag per vecka samt på arbetsplatsen och som självstudier. Mer info

YH Byggproduktionsledare
2-årig utbildning i Malmö och Jönköping

Sveriges Byggindustrier (BI), Jönköpings Läns Byggmästareförening (JLB) och Tekniska Högskolan i Jönköping (JTH) erbjuder en tvåårig yrkeshögskoleutbildning som varvar teori med praktik i företagen. Utbildningen riktar sig till dig som vill utbilda dig till arbetsledare och har arbetslivserfarenhet av byggbranschen. Utbildningen är 2 år lång och studierna bedrivs i teorigrupper 1 dag per vecka samt på arbetsplatsen och som självstudier. Mer info

skriv ut
epost
Share
skriv ut