Du behövs för att skapa schyssta byggen och sund konkurrens

Nu är det dags!

I mitten av december fick du en inbjudan att delta i ett interaktivt samtal om schyssta byggen och en sund konkurrens. Samtalen syftar till att få en bild av hur det ser ut idag och hur vi vill ha det i framtiden i bygg- och anläggningssektorn. Med detta som grund kommer en brett sammansatt grupp att ta fram en strategi för det fortsatta arbetet i riktning mot en bättre bransch.

I det här arbetet är det viktigt att få med så många olika perspektiv som möjligt. Vi vill därför involvera alla som arbetar i branschen eller på annat sätt påverkar den. Alla som vill kan fram till juni 2019 bidra med sin kunskap och erfarenhet när det gäller sund konkurrens och schyssta byggen. Workshopmaterialet kan laddas ned på denna sida.

Frågor och svar

Hur och var sker samtalen?
Med hjälp av ett workshopmaterial och enkla digitala verktyg inbjuds varje företag och organisation att genomföra samtal på hemmaplan om hur det ser ut idag och hur vi vill ha det i framtiden i bygg- och anläggningssektorn. 

Samtalen kan exempelvis ske i samband med arbetsplatsträffar, team-, bygg-, projektgrupps-, ledningsgrupps- och styrelsemöten.

När?`
Exakt tidpunkt för samtal väljer respektive organisation/företag själv utifrån de egna förutsättningarna. Workshopmaterialet kommer att finnas tillgängligt under våren 2019.

Vem leder samtalen?
Förslagsvis leder den som är sammankallande samtalet med hjälp av en enkel instruktion, som finns med i materialet.

Vilka kan delta?
Alla som vill bidra med sin kunskap, erfarenhet och dela sin bild är välkomna att delta.

Samtalen sker i grupper om 10–30 personer, uppdelade i mindre grupper.  

Hur lång tid tar det?
Materialet innehåller två delar där varje del tar 15 minuter. De kan genomföras var och en för sig, eller i en följd. Det finns dock inga hinder för att köra längre workshopar, eller att bara göra del 1, om det blir svårt att få ihop 2x15 minuter. Använd alltid samma svarsformulär.

Behöver man vara överens i gruppen?
Nej, alla perspektiv är viktiga. Det finns inget ”rätt eller fel”.

Hur dokumenteras samtalen?
Resultatet av samtalet dokumenteras direkt i ett webbaserat verktyg. Detta får ni tillgång till när ni kör workshopen eller workshoparna.

Vad behöver vi för teknisk utrustning och vilka program behöver vi ha installerade?´
Ni behöver tillgång till en PC eller Mac samt en skärm eller projektor. Materialet innehåller även video, vilket innebär att ni bör ha datorhögtalare eller använda ljudet i skärmen eller projektorn. Workshopmaterialet är i PowerPoint - därför behöver ni den programvaran. 

När ska det vara klart?
Workshopparna kan genomförs fram till och med maj 2019. 

Hur används resultatet?
Resultatet från samtalen kommer att sammanställas under olika rubriker som beskriver nuläge och önskat läge när det gäller sund konkurrens och schyssta byggen. En brett sammansatt grupp från hela sektorn kommer därefter att med hjälp av resultatet ta fram en gemensam vision och beskriva de allra viktigaste åtgärderna för att ta steg i riktning mot visionen. 

Resultatet kommer också att presenteras i olika sammanhang.

Framgår det vilka som har svarat?
I materialet ombeds ni att ange en kategori ni tillhör. Exempelvis byggföretag, underentreprenör, leverantör, myndighet, byggherre/beställare, bank, försäkringsbolag etc. I övrigt är svaren anonymiserade och kommer inte att användas i några andra sammanhang eller i annat syfte.


Tack för er medverkan!


Catharina Johan

skriv ut