Viktor Rydbergs skola är Årets Future City-skola
Elever från vinnande Viktor Rydbergs skola. Längst till vänster Paula Lejonkula, expert mångfaldsfrågor.
Skola & Byggutbildning 2015-05-20

Viktor Rydbergs skola är Årets Future City-skola

Viktor Rydbergs skola har korats till Årets Future City-skola på finalen den 20 maj på Tekniska museet. Övriga förstapriser gick till Folkungaskolan, Linköping, för Future City Minecraft, Strandskolan, Tyresö, för Future City Uppsats och Estniska skolan i Stockholm för Future City Modell.

 – Det är spännande att höra alla idéer som eleverna har om framtidens städer. Alger, kapseltåg, automatiska odlingar och en massa spännande tekniska lösningar för energi, transporter och byggnader, säger Paula Lejonkula, Sveriges Byggindustriers representant i Future City.

Här är listan på alla pristagare:

Årets Future City-skola

Viktor Rydberg skola, Stockholm

För stor kreativitet i alla tävlingsmoment, med fokus på egna närmiljön och för att ha tänkt på stadens alla invånare och att kunna erbjuda aktiviteter sommar som vinter på komprimerad yta där alla känner sig trygga och säkra. Med ett så här gott samarbete tror juryn också på framtiden.

1:a pris Future City Minecraft

Folkungaskolan, Linköping

En stad handlar primärt om människor, i samspel med teknik, infrastruktur och med hållbarheten i högsätet. Detta har det vinnande bidraget fångat i en mycket tilltalande virtuell värld. I synnerhet gillar juryn tillgängligheten för alla, kryddad med futuristiska inslag.

1: a pris Future City Uppsats

Strandskolan, Tyresö

Den vinnande skolan har visat på en otroligt god innovationsförmåga genom att på ett heltäckande sätt beskriva framtidens transportlösningar. Med stor medvetenhet kring vikten av ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet visar skolan på en förståelse för den framtida stadens utmaningar kopplat till transport. När juryn läste det vinnande bidraget så imponerades vi över de många roliga och kreativa transportlösningarna.

1:a pris Future City Modell

Estniska skolan i Stockholm

Estniska skolan har skapat en innovativ stad som utgår från stadens invånare och är socialt hållbar. Det är fokus på människan och att den demokratiska processen ska fungera.

Svensk Energis pris för Bästa energilösning

Södra skolan, Katrineholm

Amazi sticker ut – inte bara i havet utan på flera sätt. Hela staden är ett unikum av hållbart tänkande när det gäller planering, försörjning av livsnödvändigheter, all infrastruktur och utvecklingsmöjligheter. Kretsloppstänkande och resurseffektivitet genomsyrar allt och det spännande algkonceptet innesluter energifrågor, klimatfrågor, livsmedel och inte minst byggande. Modultänkandet är kreativt utan att bli avskräckande och omänskligt – faktum är att det lockar att flytta till Amazi.

Svenska Teknik&Designföretagens pris för Smartaste stadsplanering

Estniska skolan i Stockholm

Med fokus på människan och på en modern syn på både ägande och infrastruktur sätter detta bidrag fokus på en ny syn på staden och stadsplanen. Bilen ersätts med modern infrastruktur och med liv och rörelse.

Trafikverkets pris för Bästa trafiklösning

Galären Dator och Teknik, Karlskrona

Galären har tänkt på en mängd olika sätt att resa – på marken, i luften, under marken och under vattnet! Markytan i staden är tillägnad gång- och cykeltrafikanter genom att spårtrafik går i luften och biltrafik under jord. Gods transporteras till stadens centrum på ett miljövänligt sätt. Transportsystemet hänger ihop så att människor enkelt kan byta färdmedel. Det vinnande bidraget följer helt Trafikverkets vision som är att alla ska komma fram smidigt, grönt och tryggt.

Om Future City

Future City är en ämnesöverskridande tävling för årskurs 6-9. I Future City möts skola och näringsliv för att bygga framtidens stad. Tävlingen pågår i flera månader och eleverna bygger städer i dataspelet Minecraft, skriver uppsatser och bygger modeller. De kan tävla med en eller flera delar. Årets Future City-skola koras bland de skolor som har skickat in bidrag i alla tre tävlingskategorier.

Future City drivs av organisationer inom samhällsbyggnadssektorn. I styrgruppen finns Sveriges Byggindustrier, Svenska Teknik&Designföretagen, Trafikverket och VVS Företagen.

skriv ut
epost
Share
skriv ut

FutureCity_200px.jpg