Fotograf Cecilia Larsson
Frida Isgren, NCC 110519
Fotograf: Cecilia Larsson
Arbetsmiljö & Hälsa 2015-03-03

Vi ska bli bäst i Europa

- Det räcker inte att vara trea, sa Christer Ågren, vice vd Svenskt Näringsliv och en av paneldeltagarna på det kunskapsseminarium om arbetsmiljö som anordnades av Arbetsmarknadsdepartementet och AFA Försäkring den 3 mars.

Kunskapsseminariet är det första i en serie på tre som ska fokusera på vår arbetsmiljö. Denna gång var rubriken Nollvision för dödsolyckor i arbetslivet.

En av talarna på seminariet var Ola Månsson, vd Sveriges Byggindustrier, som redogjorde för branschens arbete inom projektet En säker arbetsplats. Han berättade om våra arbetsmiljörådgivare som varje dag ger råd och stöd till olika medlemsföretag, om Tysta boken, den nya webbutbildningen, skyltarna och rapportformulären.

- Det är viktigt att vi inom branschen samarbetar och hjälps åt, betonade Ola Månsson. Här är Tysta boken ett bra exempel, där NCC delat med sig av sitt material så att hela branschen kan få glädje av det. Fler sådana samarbeten är på gång. Vi vill att alla företag ska klättra upp till samma säkerhetsnivå som de bästa.

- Nycklarna till nollvisionen är ett starkt ledarskap, ett tydligt beställaransvar, stöd av myndigheterna och ett nära samarbete med facken, fortsatte Ola. Och allra viktigast är våra attityder.

Vad ska vi då göra för att nå nollvisionen?

Dagens paneldeltagare var överens om att vi behöver samla all tillgänglig kunskap och statistik, så att vi har samma verklighetsuppfattning. Vi behöver samarbeta mer, analysera statistiken grundligare och göra bättre riskbedömningar. Tanken på ett nytt kunskapscentrum för arbetsmiljö fördes fram. Arbetsmiljöverket behöver få utökade resurser, bl.a. för att tillsätta fler inspektörer, vilket arbetsmarknadsminister Ylva Johansson lovade direkt; 40 st till att börja med. Resurser bör också läggas på ökad kontroll av och sanktioner för de ”grå” företag som smiter undan och struntar i regler och föreskrifter. Förbud mot farliga maskiner, resurser till mer forskning, krav på kollektivavtal och att stärka skyddsombudens roll var andra tankar i panelen.

Seminariet filmades och går att se i efterhand på regeringens hemsida.

Paneldebatt

Paneldebatt med Johan Lindholm, Byggnads, Katarina Novak, Skogs- och lantarbetsgivareförbundet, Torbjörn Johansson, LO, statssekreterare Irene Wennemo och Christer Ågren, Svenskt Näringsliv.

Om seminarierna

En ambitiös arbetsmiljöpolitik prioriteras högt av regeringen som nu satt igång arbetet med att ta fram en ny arbetsmiljöstrategi. Strategin ska arbetas fram i nära samråd med arbetsmarknadens parter och bygga på relevant forskning. Som ett led i det arbetet anordnar regeringen tre kunskapsseminarier under våren på olika teman --- Kunskapsseminarierna är ett tillfälle för regeringen att fånga upp olika utmaningar och möjligheter i arbetsmiljöarbetet. Deltagare är representanter från arbetsmarknadens parter, forskare och andra som arbetar aktivt med arbetsmiljöfrågor på ett eller annat sätt (från regeringens hemsida).

skriv ut
epost
Share
skriv ut
Relaterade publikationer