Povel - för en hållbar utveckling i företaget och byggbranschen

Povel verksamhetsledning

Povel – BI:s verktyg för lönsam verksamhetsstyrning

Povel är ett branschanpassat ledningssystem för alla typer av byggföretag, såväl små som stora. Systemet är uppbyggt enligt byggprocessen och hjälper företagen att jobba effektivt med verksamhetsledning.

Många byggföretag har idag svårt att hantera verksamhetsstyrning på ett systematiskt sätt. Olika ledningssystem och standardkraven i ISO upplevs ibland som svåra att förstå, är inte anpassade till verksamheten och sättet att arbeta. Många saknar också ett system som tar ett samlat grepp över hela verksamheten; ett så kallat verksamhetsledningssystem. Därför har vi utvecklat Povel.

Povel innehåller styrverktyg för i första hand kvalitet, miljö och arbetsmiljö och fokuserar inte bara på krav utan även på att hitta förbättringsmöjligheterna i företaget. Povel ska också stimulera till lönsam företagsutveckling och höja branschens anseende.

Grundtanken bakom Povel är att

  • skapa ordning och reda,
  • integrera de olika systemen i företaget,
  • möta krav och förväntningar från kunder, samhälle, medarbetare och företag,
  • stimulera till ökad arbetsberedning/planering,
  • arbeta systematiskt med ständiga förbättringar,
  • skapa ett enkelt men ändå heltäckande verktyg.
Nyheter
2015-10-07

Ytterligare Povelhandledare knuten till Povel

Glädjande har vi knutit ytterligare en kompetens handledare till Povel och denna gång är det Småland som får bidraga med detta. 

Läs mer
2015-09-26

Ny Povelgrupp i Göteborg

Flera företag i Göteborg har igen visat intresse för att ingå i en företagsgemensam Povelgrupp. Vår avsikt är därför att under höst/vinter starta upp en Povelgrupp i Göteborg.

Läs mer
2015-09-22

Asplunds Bygg siktar på två ISO-certifieringar

Asplunds Bygg som under slutet på förra året inledde sitt Povelarbete har nu siktet inställt på att klara Certifieringar inom områdena Kvalitet ISO 9001 och Miljö ISO 14001.

Läs mer
Nyhetsarkiv

povel_logo_100.jpg


verksamhetsledning.jpg

Povel verksamhetsledning

introduktion.jpg

Introduktion

kund-_och_intressentinformation.JPG

Kund- och intressentinformation


KONTAKT

Peter Schyum, Affärsområdeschef Verksamhetsledning