Povel - för en hållbar utveckling i företaget och byggbranschen

Povel verksamhetsledning

Povel – BI:s verktyg för lönsam verksamhetsstyrning

Povel är ett branschanpassat ledningssystem för alla typer av byggföretag, såväl små som stora. Systemet är uppbyggt enligt byggprocessen och hjälper företagen att jobba effektivt med verksamhetsledning.

Många byggföretag har idag svårt att hantera verksamhetsstyrning på ett systematiskt sätt. Olika ledningssystem och standardkraven i ISO upplevs ibland som svåra att förstå, är inte anpassade till verksamheten och sättet att arbeta. Många saknar också ett system som tar ett samlat grepp över hela verksamheten; ett så kallat verksamhetsledningssystem. Därför har vi utvecklat Povel.

Povel innehåller styrverktyg för i första hand kvalitet, miljö och arbetsmiljö och fokuserar inte bara på krav utan även på att hitta förbättringsmöjligheterna i företaget. Povel ska också stimulera till lönsam företagsutveckling och höja branschens anseende.

Grundtanken bakom Povel är att

  • skapa ordning och reda,
  • integrera de olika systemen i företaget,
  • möta krav och förväntningar från kunder, samhälle, medarbetare och företag,
  • stimulera till ökad arbetsberedning/planering,
  • arbeta systematiskt med ständiga förbättringar,
  • skapa ett enkelt men ändå heltäckande verktyg.

Mer information finns på Povels hemsida www.sverigesbyggindustrier.se/povel

Nyheter
2015-05-21

Ny handledare till Povel

Povel - BI:s verktyg för lönsamverksamhetsstyrning - har fått en ny handledare som ansluter till gruppen av Povelhandledare.

Läs mer
2015-03-24

Povel tecknar avtal med SBcert

Povel Verksamhetsledning inom Sveriges Byggindustrier har tecknat samarbetsavtal med SBcert, Scandinavian Business Certification, ett av Swedac ackrediterat certifieringsorgan.

Läs mer
2015-01-27

Bloggat: Ny Povelgrupp startar i Gävle

Onsdagen den 4:e mars startar Sveriges Byggindustrier en ny företagsgemensam Povelgrupp, denna gång med uppsamlingsort i Gävle. Här deltar ambitiösa småföretag i en företagsutbildning som pågår fram till i höst. 

Läs mer

povel_logo_100.jpg


verksamhetsledning.jpg

Povel verksamhetsledning

introduktion.jpg

Introduktion


KONTAKT

Peter Schyum, Affärsområdeschef Verksamhetsledning


Filtrera Regionvis
Norra norrland Södra norrland Mellan Öst /vast Syd

TWITTER