Kalendern_Vast.png

På gång i regionen

Verksamhetsområde för Sveriges Byggindustrier (BI) Väst är Värmlands och Västra Götalands län där medarbetare på fyra kontor tillsammans står för organisationens medlemsservice i regionen. Intresserad av medlemskap – kontakta någon av nedanstående medarbetare eller ansök här

Arbetsplatsanmälan - Kännedomskopia skickas till: 
arbetsplatsanmalanbivast@sverigesbyggindustrier.se

Ditt inflytande som medlem utövar du i den lokala byggföreningen.


almedalen.png

Almedalen 2018 medverkar vi i med tre egna arrangemang i form av rundabordssamtal.

Måndag 2 juli har vi bjudit in våra medlemmar som är på plats, samt politiker i Göteborgsstad, under temat ”Hur kan vi samverka för en snabbare och smidigare plan- och genomförandeprocess.
Tisdag 3 juli arrangerar vi ett utbyte mellan Göteborgsregionen och Stockholmsregionen för att titta på goda exempel på hur kommunerna hittat bra och effektiva lösningar för bostadsbyggande och stadsutveckling.
Den 4 juli arrangerar vi tillsammans med medlemsföretag ett infrastrukturspår. Inbjudna är representanter från Vägverket, Trafikkontoret och Trafiknämnden i Götesborgsstad. Temat är ”en bättre samverkan för ett snabbare och bättre genomförande”.
Vi kommer också att medverka i paneldebatt arrangerad av Västsvenska Arenan under temat ”varför det tar tid att bygga hållbar stad”.

Se Sveriges Byggindustriers program under Almedalsveckan


Rätt på arbetsplatsen!
I Skövde och i Uddevalla hålls för andra året ett heldagsseminarium om hur vi ska göra rätt på arbetsplatsen. Seminarierna hålls den 25 september i Skövde och den 27 september i Uddevalla. Boka i din kalender.

Årets program berör många viktiga nyheter, såsom:

• GDPR - hur har det gått? 
• Individuell arbetsgivardeklaration - ny lag
• Entreprenörsansvaret
• ID06 - nya kort
• Galaxens nya uppdrag - Arbetsmiljöföreläsningar
• Vibrationskador - orsakar många skador på bygget
• Bilaga D - Hur gör man rätt?

Länk för att boka Skövde 25 september Uddevalla 27 september Årets Byggstämma hölls i Göteborg den 17 maj
.

En lyckad byggstämma är nu avklarad och Svante Hagman från NCC AB blev omvald till förbundsordförande för Sveriges Byggindustrier. Under dagen hölls flera intressanta föreläsningar. Från Bräckegymnasiet kom två killar och berättade om sina framtidsplaner som maskinister och även önskan om att branschen tydligare ska förmedla att yrket är intressant och skojigt! Dessutom är det bra att upplysa om att maskiner nu utför de tunga jobben, så fler tjejer kan och bör söka till yrken inom bygg- och anläggning!


Vi fick också höra intressanta händelser och idéer om hur  företag har lyckats anställa många fler kvinnor och hur man kan lyckas få fler personer som är nyanlända att känna sig välkomna som anställda i branschen.

De som talade kom från Lindbäcks Bygg, Erlandson Bygg och Tommy Byggare.  


Den 19 april hölls seminarium i Göteborg och i Borås om:
Lagen kring Arbetsgivardeklaration på individnivå 
Den nya lagen kring Arbetsgivardeklaration på individnivå, som införs i två steg från den 1 juli 2018, innebär att du som arbetsgivare ska redovisa alla utbetalningar som du har gjort till varje anställd, varje månad och vilken skatt du har dragit av. Redovisningen ersätter den årliga kontrolluppgiften och införs i två steg: 
• Den 1 juli 2018: Företag som ska föra personalliggare och har fler än 15 anställda. 
 Den 1 januari 2019: Alla företag med eller utan personalliggare.

Den 2 maj var Mariell Juhlin, VD på Policy Impact, hos oss i Göteborg och höll föredrag om Digitalisring i Bygg- och anläggningsbranschen.     

Fuktcentrums Informationsdag 20 mars 2018 blev ett lyckat event med många besökare och spännande seminarier! Nästa år vid samma tid kommer vi åter. 

Håll utkik på hemsidan!   


Sience_park.jpg


  Peter_Olsson.jpg

skriv ut

Kalender 2018


Rätt på arbetsplatsen! Heldagsseminarium för medlemsföretag. 
Välkomna till en givande dag med fokus på arbetsrätt och arbetsmiljö!

Boka 25 september i Skövde

Boka 27 september i Uddevalla. Filtrera regionvis

Norra norrland Södra norrland Mellan Öst /vast Syd

TWITTER