Om BI Väst

Verksamhetsområde för Sveriges Byggindustrier (BI) Väst är Värmlands och Västra Götalands län där medarbetare på fyra kontor tillsammans står för organisationens medlemsservice i regionen. Intresserad av medlemskap – kontakta någon av nedanstående medarbetare eller ansök här

Vid behov utnyttjas även resurser vid det nationella kansliet och inom övriga regioner. Ditt inflytande som medlem utövar du i den lokala byggföreningen Föreningslivet inom BI 

skriv ut
Filtrera Regionvis
Norra norrland Södra norrland Mellan Öst /vast Syd

TWITTER