Om BI Väst

Verksamhetsområde för BI Väst är Värmlands och Västra Götalands län där medarbetare på fyra kontor tillsammans står för BI:s medlemsservice i regionen. Intresserad av medlemskap – kontakta någon av nedanstående medarbetare. 

Vid behov utnyttjas även resurser vid det gemensamma kansliet och inom övriga regioner. Ditt inflytande som medlem utövar du i den lokala byggföreningen Föreningslivet inom BI 

Filtrera Regionvis
Norra norrland Södra norrland Mellan Öst /vast Syd

TWITTER