1585634-riddarholmen-stockholm.jpg
Bildtext

BI Värmland

Information för medlemsföretag i Värmlands byggförening inom Sveriges Byggindustrier.

Arbetsplatsanmälan - Kännedomskopia skickas till: arbetsplatsanmalanbivast@sverigesbyggindustrier.se

Ditt inflytande som medlem utövar du i den lokala byggföreningen.

Sveriges Byggindustrier (BI) Värmland
Tullhusgatan 1 A 
652 26 Karlstad
Tfn 054-12 07 60
Fax 054-15 71 38
Lokal chef: Ulf Zakrisson

Kontaktuppgifter till kontorets medarbetare finns på regionsidan.

skriv ut

Filtrera regionvis

Norra norrland Södra norrland Mellan Öst /vast Syd

TWITTER