gothenburg.png

BI Göteborg

Information för medlemsföretag inom Göteborgs & Södra Älvsborgs byggförening inom Sveriges Byggindustrier.

Arbetsplatsanmälan - Kännedomskopia skickas till: 
arbetsplatsanmalanbivast@sverigesbyggindustrier.se

Ditt inflytande som medlem utövar du i den lokala byggföreningen.

Sveriges Byggindustrier (BI) Göteborg
Ekmansgatan 1
411 32 Göteborg
Tfn 031-708 41 00
Fax 031-708 41 99
Lokal chef: Anna Lönn Lundbäck

Kontaktuppgifter till kontorets medarbetare finns på regionsidan.

skriv ut

Filtrera regionvis

Norra norrland Södra norrland Mellan Öst /vast Syd