Energi & Miljö 2015-04-15

Vårbudgeten: Mycket att glädjas över på miljöområdet

– Vi är positiva till regeringens ambition att ge företagen långsiktiga spelregler för klimatarbetet. Det är också bra att regeringen vill arbeta tillsammans med respektive bransch för att utveckla system för exempelvis energieffektivisering. Däremot är vi bekymrade över att regeringen vill införa ett nytt investeringsstöd till kommunernas klimatarbete.  Vi har sett det förut och även om intentionen är god har byggbranschen dåliga erfarenheter av investeringsstöd. De leder till en ryckig byggmarknad, ökade kostnader och öppnar upp för oseriösa aktörer, säger Maria Brogren, miljö- och energichef Sveriges Byggindustrier

När det gäller miljöområdet finns mycket att glädjas över. Till exempel satsningar på vård och förvaltning av redan skyddad natur. Att biologisk mångfald uppmärksammas är mycket positivt.

– Satsningar på sanering av förorenade områden i snabbare takt för att möjliggöra exempelvis bostadsbyggande är mycket välkommen. Dessa områden ligger ofta i centrala lägen nära till fungerande infrastruktur och är därför mycket angelägna att ta i anspråk för bostäder, säger Marianne Hedberg, miljöexpert Sveriges Byggindustrier.

– Extra anslag till Kemikalieinspektionen för fortsatt utredning och förslag till reglering av ämnen som påverkar innemiljön är också bra. Tydliga och väl utredda regleringar kan ge effekter på regleringar i hela EU. Det är positivt och förenklar för våra medlemmar att bygga med bra material så att vi kan erbjuda byggnader som inte är skadliga för människors hälsa, varken på kort eller lång sikt, säger Marianne Hedberg.

skriv ut
epost
Share
skriv ut

KONTAKT

Maria Brogren, energi- och miljöchef

Marianne Hedberg, miljöexpert