AVTAL 2016 2016-02-15

Vår kommentar med anledning av AER:s rapport ”Dags för större lönespridning”

Arbetsmarknadsekonomiska rådet (AER) presenterade i dag rapporten ”Dags för större lönespridning?”. Rapporten analyserar om ökad lönespridning kan bidra till att dels minska utanförskapet på arbetsmarknaden för personer med låg utbildning och personer med invandrarbakgrund, dels reducera den kroniska bristen på bland annat lärare och sjuksköterskor.

Ola Månsson, vd Sveriges Byggindustrier

-   Sveriges Byggindustrier delar många av de slutsatser som arbetsmarknadsekonomiska rådet presenterar. Byggbranschen bör pröva alla sätt att underlätta för nyanlända att komma in på byggarbetsmarknaden. I kommande avtalsrörelse vill vi införa en ny anställningsform "introduktionsanställning" och frysta lägstalöner i syfte att sänka trösklarna. Våra lägstalöner för yrkesarbetare ligger nära tusen kronor över genomsnittet i LO, säger Sveriges Byggindustriers vd Ola Månsson.

-   Det är av största vikt att alla parter tar ansvar för lönebildningen och att det mansdominerade höglöneförbunden i 6F respekterar märket. Sveriges byggföretag tjänar inte på att slå sönder en framgångsrik lönebildningsmodell som gett oss ökade reallöner. Med tanke på den internationella konkurrensen byggsektorn står inför behöver vi stärka de svenska byggföretagen inte försämra dess konkurrenskraft. Ska vi lyckas bygga de 700 000 bostäder som regeringen aviserat behöver vi fler personer som vill arbeta inom byggsektorn. Utan fler medarbetare och enklare bygg- och kollektivavtalsregler kommer det inte att vara möjligt, avslutar Sveriges Byggindustriers vd Ola Månsson. 

skriv ut
epost
Share
skriv ut

banner_avtal16_448.png

KONTAKT

Ola Månsson, vd