Välkommet besked från regeringen: Inget lagkrav på mätning av värme och varmvatten
Maria Brogren, energi- och miljöchef Sveriges Byggindustrier
Foto: Rosie Alm
Energi & Miljö 2016-05-10

Välkommet besked från regeringen: Inget lagkrav på mätning av värme och varmvatten

Regeringen har beslutat att det inte ska införas lagkrav på individuell mätning och debitering av värme och varmvatten (IMD), dvs. att det inte blir krav på att fastighetsägaren måste mäta värme och varmvatten till varje lägenhet och debitera hyresgästen för den. 

Beslutet ligger i linje med två rapporter som Boverket tidigare lämnat till regeringen i frågan. Rapporterna visade tydligt att det generellt sett inte är kostnadseffektivt med IMD. 

– Det är bra att regeringen följer Boverkets genomarbetade rekommendationer. Ledstjärnan måste vara att minska byggnadernas energibehov och att det ska ske på ett kostnadseffektivt sätt. Inte att man genom lagkrav måste tvinga på fastighetsägarna en viss typ av utrustning, säger Maria Brogren , energi- och miljöchef Sveriges Byggindustrier.

Bakgrunden finns i EU:s energieffektiviseringsdirektiv där några artiklar anger att alla fastighetsägare ska installera utrustning för individuell mätning och debitering av värme och varmvatten  om  det är kostnadseffektivt och tekniskt genomförbart.

– Att införa krav på individuell mätning och debitering av värme och varmvatten hade varit dåligt av flera skäl. Det är dyrt och krångligt och ger ingen bevisad minskning av energianvändningen eftersom de boende har liten möjlighet att påverka i hus med centralstyrd uppvärmning och ventilation. Det hade också riskerat att stoppa energirenoveringarna eftersom fastighetsägarens ekonomiska drivkraft för att minska byggnadens energi­användning försvinner när energinotan skickas vidare till hyresgästen, säger Maria Brogren.

– Frågan om IMD har stötts och blötts i många år. Tusentals timmar har lagts ner på att slippa genomföra ett beslut som aldrig borde ha fattats. Nu får vi äntligen ett avslut i frågan, och bygg- och fastighetsbranschen kan fokusera på verkningsfulla åtgärder för ökad energieffektivitet i våra bostäder, säger Maria Brogren.

skriv ut
epost
Share
skriv ut

KONTAKT

Maria Brogren, energi- och miljöchef