Valberedning 2016-2017

 Sveriges Byggindustriers valberedning för åren 2016-2017.

Claes-Håkan Sandberg
Öregrund Bygg AB, Östhammar

Personlig suppleant:

Thomas Fredriksson
SHC Håltagning AB, Söderköping


Anders Bergeling
Peab, Förslöv

Personlig suppleant:

Urban Alm
Peab, Förslöv


Peter Gjörup
NCC, Solna

Personlig suppleant:

Per Höglund
NCC, Solna


Helena Söderberg, adjungerad
JM, Stockholm

Personlig suppleant:

Mikael Åslund
JM, Stockholm


Richard Danielsson
Håltagarna Borrteknik Sverige AB, Bromma

Personlig suppleant:

Putte Köhler
Nynäs Tak AB, Stockholm


Dan Lindbäck

Bergenydds Byggnads AB, Luleå

Personlig suppleant:

Lennart Englund
SA Englund Bygg KB, Kalix


Tobias Radomski
Täta Tak, Malmö

Personlig suppleant:

Rolf Carlsson
BYGGA & Co Värnamo AB, Malmö


Sven Steen
F O Peterson & Söner Byggnads AB, Göteborg

Personlig suppleant:

Therese Kilenstam
Byggnads AB Tornstaden


Agneta Dagersten
Skanska, Solna

Personlig suppleant:

Jonas Andé
Skanska, Solna


Jan-Erik Skogström
Härnösands Schakt och Trädgårdsanläggningar, Härnösand

Personlig suppleant:

Olle Axne
Treeab Bygg i Östersund AB, Östersund

Filtrera Regionvis
Norra norrland Södra norrland Mellan Öst /vast Syd

TWITTER