Vägarna in i byggbranschen är många
Skola & Byggutbildning 2017-01-25

Vägarna in i byggbranschen är många

Gymnasievalet är i gång och just nu väljer många högstadieelever runt om i landet vilket gymnasieprogram de ska gå. För vissa är det ett okomplicerat val, men för alla är det inte lika självklart vilken inriktning de ska välja. 

Vägarna in i byggbranschen är många, en sådan är gymnasieskolans bygg- och anläggningsprogram. Sveriges Byggindustrier verkar för att vara en informationskanal om vad programmet innehåller och innebär, men också vilka karriärvägar det finns efter gymnasieutbildningen.

Det har nog inte undgått någon att byggbranschen är i ett stort behov av fler, både nu och i framtiden. Att inspirera fler unga att bli intresserade av att arbeta inom bygg- och anläggningsbranschen är därmed viktigt. Bygg- och anläggningsprogrammet som är både praktiskt och teoretiskt, ger elever möjlighet att välja olika inriktningar beroende på deras intresse.

För att få flera barn och unga att bli intresserade av att ta steget in i bygg- och anläggningsbranschen anordnar Sveriges Byggindustrier bland annat skoltävlingen Future City där näringsliv och elever kan mötas, yrkestävlingar genom branschsamarbetet Construction Skills Sweden och just nu utvecklar vi den nya byggare.com hemsidan, en informationsbank om utbildningsvägar och yrken inom bygg- och anläggningsbranschen.

Följ oss gärna Byggare.com på Facebook för mer information om valet till gymnasiet. 

skriv ut
epost
Share
skriv ut