Utred effekterna av byggreglerna
Foto: Björn Wellhagen
Bostäder & Infrastruktur 2015-06-09

Utred effekterna av byggreglerna

Ge Boverket ett särskilt uppdrag att utreda effekterna av dagens byggregler. Det kravet framför vi tillsammans med Fastighetsägarna, Sabo och Byggherrarna i ett brev till Näringsdepartementet.

Kravet på att Boverket ska få ett uppdrag av regeringen att genomföra en genomgripande konsekvensanalys av byggreglerna framförs som en del i att byggreglerna komplicerats i och med införandet av så kallade eurokoder i svenska byggregler.

Mer information

EKS och eurokodernas effekt på byggkostnader

skriv ut
epost
Share
skriv ut

KONTAKT

Ola Månsson, vd