Skola & Byggutbildning 2015-03-09

Utbildning för ställningsbyggnad - vad gäller?

Arbetsmiljöverket ställer krav på utbildning för alla som ska bygga ställning genom AFS 2013:4, som gäller från 1 juli 2014. Kraven utgår från ställningens höjd till arbetsplan och komplexitet och är indelad i följande grupper:

  • Särskild information om hantverkarställning. Höjd max 2 meter utformning av ställningen framgår av en generell monteringsinstruktion. (Utbildningsbevis krävs inte).
  • Särskild information om rullställningar. Höjd max 5 meter, utformning av ställningen framgår av en generell monteringsinstruktion.
  • Allmän utbildning. Höjd högst 9 meter, utformning av ställningen framgår av en generell monteringsinstruktion.
  • Särskild utbildning. Mer komplicerade ställningar än ovan, det vill säga högre än 9 meter eller med en annan svårighetsgrad än vad som framgår av en generell monteringsinstruktion.
  • Tilläggsutbildning väderskydd. För de som utför arbete med väderskydd oberoende av höjd och upplagssätt. För utbildningen krävs särskild utbildning som grund.
  • Tilläggsutbildning speciella ställningskonstruktioner. För de som utför arbete med ställningar som inte täcks av särskild utbildning. Allmän utbildning krävs som grund. Om arbetsuppgiften kräver tilläggsutbildning krävs alltså att intyg kan visas även från allmän eller särskild utbildning.

Krav och innehåll för dessa utbildningar framgår av AFS 2013:4, 47 § och bilaga 3.
Avsikten är att ställningens slutliga höjd eller komplexitetsgrad måste vara avgörande för vilken kompetens som krävs redan från lägsta nivå. Det betyder alltså att den som endast har allmän utbildning inte har tillräcklig kompetens för att arbeta med de första nio meterna av en ställning som avses bli högre eller mer komplex än vad som framgår av en generell monteringsinstruktion.
Föreskriften fastställer att uppförande, väsentlig ändring eller nedmontering av en ställning ska ledas av en s.k. kompetent person med tillräcklig kunskap och erfarenhet av sådant arbete. Den kompetente personen ska ha minst den teoretiska utbildning som krävs för alla medverkande i den aktuella situationen.

Arbetsmiljöverket anger också att arbetstagare med utbildning från andra länder normalt behöver komplettera sin utbildning för att kraven ska anses vara uppfyllda i Sverige.

Läs mer

skriv ut
epost
Share
skriv ut