Upprop för en sundare byggbransch
Foto: Jonas Gerdle
Sund konkurrens 2017-11-23

Upprop för en sundare byggbransch

Sveriges Byggindustriers medlemsföretag vill ha en sund byggbransch. Våra medlemsföretag kommer aldrig att acceptera svartarbete och annan ekonomisk brottslighet. 

Sedan flera år tillbaka arbetar Sveriges Byggindustrier därför för att stävja osund konkurrens. Vi har medverkat till flera reformer som ska minska fusket. Reglerna om anmälningsplikt innebär att utländska företag är skyldiga att anmäla sig hos Skatteverket. Reglerna om personalliggare innebär att det lättare framgår vem som utför arbeten på en byggarbetsplats och åt vilket företag. Kommande lagstiftning innebär att arbetsgivare stegvis kommer att börja redovisa lön, skatt och arbetsgivaravgift för varje anställd varje månad till Skatteverket. Det finns också en nära kontakt och ett gott samarbete mellan Sveriges Byggindustrier och Skatteverket i frågor som rör sund konkurrens. 

Som en del i att skapa en sundare byggbransch har Sveriges Byggindustrier utvecklat branschstandarden ID06, primärt för att bidra till effektiv skattekontroll men också för att bidra till säkra arbetsplatser och ökad effektivitet i företagen genom digitaliserade kommersiella tjänster.

För att tydliggöra för Sveriges Byggindustriers medlemsföretag har förbundsstyrelsen uttalat att ”Förbundsstyrelsen anser att verksamheten i ID06 AB är ett av flera strategiskt viktiga initiativ för att byggsektorn ska kunna uppnå målet ”En sund byggbransch”. ID06-verksamheten är ett kraftfullt verktyg för ordning och reda, effektiv skattekontroll, säkra arbetsplatser och sund konkurrens.”

Sveriges Byggindustrier har etablerat ID06 AB med uppdraget att utveckla och förvalta en IT-infrastruktur som möjliggör att målen nås.  

Hög legitimitet för branschstandarden ID06 förutsätter breddat ägande. Ägandet kommer därför att breddas så att Sveriges Byggindustrier blir minoritetsägare. ID06 AB är ett icke vinstutdelande företag vars avgifter ska täcka utvecklings- och driftkostnader utan bidrag från ägarna.

Kärnan i ID06-systemet har tre komponenter:

1. Företag i ID06-systemet ska i realtid uppfylla lagstadgade krav för näringsverksamhet.
2. Individer i ID06-systemet ska ha en, och endast en, säkerställd identitet.
3. Anställningskontraktet mellan företag och individ ska vara säkerställt i ID06-systemet.

I ID06-systemet ingår, förutom det fysiska och virtuella ID06-kortet, även ett antal IT-baserade funktioner som är nödvändiga för att ID06-systemet ska bidra till att målen ”effektiv skattekontroll” och ”säkra arbetsplatser” uppnås. Andra aktörer levererar i konkurrens utrustning och kommersiella tjänster baserade på ID06-systemet.

Sveriges Byggindustrier uppmanar genom detta upprop alla myndigheter, organisationer och företag som stöder målet ”En sund byggbransch” att, tillsammans med Sveriges Byggindustrier och ID06 AB, aktivt verka för att branschstandarden ID06 snarast implementeras i myndigheter, organisationer och företag.

Stockholm i november 2017

Sveriges Byggindustrier

Svante Hagman
Ordförande

Carin Stoeckmann
Vice ordförande

Catharina Elmsäter-Svärd
Vd


Upprop för en sundare byggbransch

Sveriges Byggindustriers medlemsföretag vill ha en sund byggbransch. Våra medlemsföretag kommer aldrig att acceptera svartarbete och annan ekonomisk brottslighet.

Sedan flera år tillbaka arbetar Sveriges Byggindustrier därför för att stävja osund konkurrens. Vi har medverkat till flera reformer som ska minska fusket. Reglerna om anmälningsplikt innebär att utländska företag är skyldiga att anmäla sig hos Skatteverket. Reglerna om personalliggare innebär att det lättare framgår vem som utför arbeten på en byggarbetsplats och åt vilket företag. Kommande lagstiftning innebär att arbetsgivare stegvis kommer att börja redovisa lön, skatt och arbetsgivaravgift för varje anställd varje månad till Skatteverket. Det finns också en nära kontakt och ett gott samarbete mellan Sveriges Byggindustrier och Skatteverket i frågor som rör sund konkurrens.

 

Som en del i att skapa en sundare byggbransch har Sveriges Byggindustrier utvecklat branschstandarden ID06, primärt för att bidra till effektiv skattekontroll men också för att bidra till säkra arbetsplatser och ökad effektivitet i företagen genom digitaliserade kommersiella tjänster.

 

För att tydliggöra för Sveriges Byggindustriers medlemsföretag har förbundsstyrelsen uttalat att ”Förbunds­styrelsen anser att verksamheten i ID06 AB är ett av flera strategiskt viktiga initiativ för att byggsektorn ska kunna uppnå målet ”En sund byggbransch”. ID06-verksamheten är ett kraftfullt verktyg för ordning och reda, effektiv skattekontroll, säkra arbetsplatser och sund konkurrens.”

 

Sveriges Byggindustrier har etablerat ID06 AB med uppdraget att utveckla och förvalta en IT-infra­struktur som möjliggör att målen nås.  

 

Hög legitimitet för branschstandarden ID06 förutsätter breddat ägande. Ägandet kommer därför att breddas så att Sveriges Byggindustrier blir minoritetsägare. ID06 AB är ett icke vinstutdelande företag vars avgifter ska täcka utvecklings- och driftkostnader utan bidrag från ägarna.

 

Kärnan i ID06-systemet har tre komponenter:

1.       Företag i ID06-systemet ska i realtid uppfylla lagstadgade krav för näringsverksamhet.

2.       Individer i ID06-systemet ska ha en, och endast en, säkerställd identitet.

3.       Anställningskontraktet mellan företag och individ ska vara säkerställt i ID06-systemet.

 

I ID06-systemet ingår, förutom det fysiska och virtuella ID06-kortet, även ett antal IT-baserade funktioner som är nödvändiga för att ID06-systemet ska bidra till att målen ”effektiv skattekontroll” och ”säkra arbetsplatser” uppnås. Andra aktörer levererar i konkurrens utrustning och kommersiella tjänster baserade på ID06-systemet.

 

Sveriges Byggindustrier uppmanar genom detta upprop alla myndigheter, organisationer och företag som stöder målet ”En sund byggbransch” att, tillsammans med Sveriges Byggindustrier och ID06 AB, aktivt verka för att bransch­standarden ID06 snarast implementeras i myndigheter, organisationer och företag.

 

Stockholm i november 2017

 

Sveriges Byggindustrier

 

 

 

 

Svante Hagman                    Carin Stoeckmann                Catharina Elmsäter-Svärd

Ordf.                                                 Vice ordf.                                          VD

skriv ut
epost
Share
skriv ut