Energi & Miljö 2016-02-03

Uppdaterade riktlinjer

Riktlinjerna för resurs- och avfallshantering vid byggande och rivning har uppdaterats och finns nedladdningsbara. Nytt är att det nu finns information om asbest i fönsterkitt samt att stycket om CFC i isolering har kompletterats. 

Riktlinjerna är formulerade som en branschnorm för avfallshanteringen inom bygg- och fastighetssektorn. De togs fram av Kretsloppsrådet 2007 men har sedan dess tagits över av Sveriges Byggindustrier. Till riktlinjerna hör även ett antal bilagor.

Mer information

Ladda ner riktlinjerna samt bilagor

skriv ut
epost
Share
skriv ut