Ny Povelgrupp på gång i Gävle - Uppdaterade riktlinjer för resurs- och avfallshantering - ctl00_cph1_imgMain
Energi & Miljö 2015-03-18

Uppdaterade riktlinjer för resurs- och avfallshantering

Sveriges Byggindustrier har uppdaterat branschens riktlinjer för resurs- och avfallshantering i byggande och rivning. Riktlinjerna ska underlätta en miljö- och hållbarhetsmässigt korrekt hantering av avfall från byggsektorn. 

Det är fokus på att minimera mängderna och hantera det som ändå uppkommer så att material kan återanvändas eller återvinnas samtidigt som mängden farliga ämnen minskas i återvunnet material.

En viktig uppdatering rör freoner i isolering. En mycket stor andel av freoninnehållande isolering hamnar i dag i vanlig avfallsförbränning vilket innebär att freonerna inte förstörs utan släpps ut. De aktuella freonerna har stor klimatpåverkande effekt, flera tusen gånger mer kraftfulla än koldioxid. Hanteringen måste förbättras, läs riktlinjerna.

skriv ut
epost
Share
skriv ut

KONTAKT

Marianne Hedberg, miljöexpert