Energi & Miljö 2016-03-07

Uppdaterad vägledning för CFC-haltigt avfall

Om CFC inte hanteras på rätt sätt vid rivning får det konsekvenser för vårt ozonskikt och den globala uppvärmningen. CFC räknas som farligt avfall och det är därmed olagligt att inte hantera det på rätt sätt. Naturvårdsverket har nu uppdaterat sin vägledning för CFC-haltigt avfall.

Det nya materialet finns tillgängligt på deras webbsida.

Se även information i Sveriges Byggindustriers riktlinjer för resurs- och avfallsriktlinjer.

skriv ut
epost
Share
skriv ut