Medlemsinfo_2.JPG

BI Fyrbodal

Information om och för medlemmar i Sveriges Byggindustrier i Fyrbodal

 wordle.pngNYHETER BI Fyrbodal
2017-03-20

Ny sida

Tid:                     11 april, kl 07.30.00-10.00 Frukost serveras mellan 07.30- 8.00.

Plats:                  Riverside Hotell och konferens, Uddevalla

 Arbetsgivarens ansvar vid psykisk ohälsa!

  • En medlemsträff för att diskutera och ge svar på de svåra frågorna

Vad är ditt ansvar vid upptäckt/ vetskapen om psykisk ohälsa alt missbruk?

Hur hanterar du som arbetsgivare misstankar om psykisk ohälsa alt missbruk?

Förebyggande åtgärder psykisk ohälsa.Åtgärder vid upptäckt/ vetskap om psykisk ohälsa.

Benny_Halldin.jpg

Föreläsare är Benny Halldin, VD, Röset AB

Benny är civilingenjör och civilekonom med mångårig erfarenhet i olika chefsbefattningar, numera konsult med inriktning på arbetsmiljö, underhåll och ledningssystemsfrågor.


Vad är Galaxens uppdrag

Hur arbetar Galaxen med individen?

Hur arbetar Rab gruppen?

Hur sker matchning arbetsgivare och arbetstagare?

Hur samarbetar Galaxen med AF och Försäkringskassan?

Föreläsare Silvia Hein, Galaxen bygg och ansvarig representant från Arbetsförmedlingen

Anmälan sker via mail till pernilla.irewahrn@sverigesbyggindustrier.se gärna så snart som möjligt men senast 7 april.

Läs mer
2017-02-24

Medlemsträff 8 mars- Säkerhetskultur

Inbjudan till dig som är företagsledare, arbetar i ledande position på företaget eller som ansvarig för arbetsmiljö och säkerhetsfrågor.

MEDARBETARUTSKOTTET är ett utskott till Byggföreningen i Fyrbodal som arbetar mer aktivt med frågorna ARBETSMILJÖ/ SÄKERHET- KOMPETENSFÖRSÖRJNING och AVTAL. I år har utskottet valt att fokusera lite extra på SÄKERHET och bjuder därför in till en medlemsträff på temat;

 Dålig SÄKERHETSKULTUR- vad är det och vad kan hända om man har en sådan?

Läs mer

2017-02-08

Bygga E, L och F

Välkommen på frukost med temat
  
”Bygga E, Bygga F och Bygga L”

DAG:         Onsdagen den 22 feb kl 08.00

PLATS:     Riverside Hotell och konferens, Uddevalla

Kursutbud Entreprenörskolan                                   08.00-08.30

Vilka kurser finns tillgängliga hos Entreprenörskolan gällande morgonens tema? Peter Andersson från Entreprenörskolan i Göteborg berättar om kursutbud och startdatum för kurserna.


Bygga E, Bygga F, Bygga L                                       08.30-10.00

Bygg energisnålt, fuktsäkert och lufttätt. Thorbjörn Gustafsson från Sveriges Tekniska Forskningsinstitut berättar om ett kvalitetssäkrat byggprocessarbete och hur ett genomtänkt, medvetet arbete minimerar risken för problem och säkrar driftmålen för fastigheterna.                      

Aktiviteten är kostnadsfri, men vi behöver din anmälan!                                                                                            

Välkomna med anmälan till:
pernilla.irewahrn@sverigesbyggindustrier.se
 Gärna direkt, men annars senast måndagen den 20 feb.

Läs mer
skriv ut

Kalender BI Uddevalla

1 feb Stämma och Bosamverkan

22 feb Medlemsträff Bygga E, L, F

8 mars Medlemsträff Säkerhetskultur

11 april Medlemsträff Arbetsgivaransvar vid psyisk ohälsa

28 April Säkehetsdagen

28 sept Byggbranschdag Rätt på Arbetsplatsen


Dokument

Stämma och Bosamverkan

Presentation Bygga E, F, LFiltrera Regionvis
Norra norrland Södra norrland Mellan Öst /vast Syd

TWITTER