Tysta Boken ska ge färre olyckor

En unik bok om säkerhet har minskat olyckorna på NCC:s egna byggarbetsplatser. Tysta Boken har nu tryckts i nya upplagor av Sveriges Byggindustrier och är bland annat tillgänglig för medlemsföretagen via de regionala arbetsmiljörådgivarna.

Medlemsföretag inom Sveriges Byggindustrier, som är intresserade av Tysta Boken, är välkomna att ta kontakt med arbetsmiljörådgivaren i den egna regionen. Våra arbetsmiljörådgivare

Tysta Boken kan nu köpas till självkostnadspris via www.byggforlaget.se

tystaboken_omslag_150.png  teckning.png

skriv ut

KONTAKT


Berndt Jonsson, Projektledare En säker arbetsplats
 

Filtrera regionvis

Norra norrland Södra norrland Mellan Öst /vast Syd

TWITTER