Tvångsackord är förlegade – ge byggarna månadslön
AVTAL 2016 2016-03-01

Tvångsackord är förlegade – ge byggarna månadslön

Byggbranschen förnyar sig ständigt och nu har turen kommit till lönemodellerna. Låt oss lämna det ålderdomliga ackordstvånget bakom oss och skapa ett modernt medarbetaravtal med månadslöner, skriver Pierre Olofsson, Skanska, och Svante Hagman, NCC, i en debattartikel i Göteborgs Posten.

Som representanter för Sveriges ledande byggföretag ser vi ljust på framtiden. Prognosen för den svenska byggmarknaden är god och branschen sysselsätter allt fler. Det finns också en politisk enighet om behovet av att öka bostadsbyggandet och fler satsningar på tillväxtfrämjande infrastruktur.

Om vi blickar tillbaka tio år har vi gjort stora framsteg. Vi har lämnat en osund affärskultur, jobbat hårt med att minska byggsektorns klimatpåverkan och arbetsmiljön på våra arbetsplatser blir allt säkrare. Innovation och utveckling ökar också snabbt tack vare en nära samverkan mellan beställare och byggare. Allt gott så långt.

Allvarligt hinder

Men vi kan inte nöja oss. För att fortsätta locka duktiga människor till vår bransch, och hela tiden öka samhällsnyttan i det vi bygger, måste vi fortsätta utvecklingen. Vi ser här ett allvarligt hinder. Det ålderdomliga kollektivavtalet med tvingande ackordslöner bland våra Byggnadsanslutna medarbetare, där våra medarbetares lön avgörs av hur snabbt arbetet utförs, skapar incitament att frångå arbetsmiljöregler och ta genvägar som inte gynnar helhetsresultatet. Det missgynnar dessutom seriösa arbetsgivare som följer kollektivavtalen.

Våra företag tvingas i dag lägga stora resurser på ett system där våra byggprojekt inför varje byggstart tvingas förhandla om vilken lönemodell som ska gälla. Ackordsförhandlingarna är en administrativ börda som skapar tvister, driver kostnader och motverkar samarbetet på arbetsplatsen.

Att sätta lönen enbart utifrån hur snabbt arbetet utförs är ett förlegat sätt att styra byggprojektet. Det skapar fel morötter, där arbetsmiljöfrågor och kvalitetsaspekter riskerar att bli nedprioriterade. Ackordet befäster också en machokultur i branschen där det bara är de fysiskt högpresterande som känner sig välkomna i arbetslaget. Detta går stick i stäv med vår ambition om ökad mångfald i vår traditionellt mansdominerade bransch och stänger dörren för de som i dag står utanför arbetsmarknaden.

Modernt avtal

Tvångsackorden göder även en förlegad vi- och dom-mentalitet i branschen där det görs skillnad på arbetare och tjänstemän samt egna anställda och underentreprenörer.

Vi vill i stället se ett modernt medarbetaravtal där alla på bygget ska ha rätt till en fast månadslön och jobbar mot gemensamma mål i en positiv laganda. Med den fasta månadslönen som utgångspunkt vill vi att arbetsgivaren tillsammans med de fackliga förtroendevalda i företaget ska få komma överens om olika lönemodeller som passar verksamheten och medarbetarna.

Ett system med fast månadslön för med sig trygghet på många plan. Trygghet för medarbetarna, som vet vad de får i plånboken varje månad. Trygghet för företagen och kunderna, som på ett tidigt stadium kan räkna ut lönekostnader i ett projekt och inte behöver kalkylera med omförhandlingar av löner var tolfte vecka. Medarbetarna får större möjlighet till utveckling, bland annat genom rotation på olika arbetsplatser och i roller – något som inte fungerar om alla projekt har sitt eget lönesystem.

Vi hoppas att den kommande avtalsrörelsen kan bli startskottet för en framåtriktad dialog med Byggnads, där företagens och medarbetarnas gemensamma intressen står i fokus. Vi arbetar i en fantastisk bransch och för att gå i takt med samhället i övrigt behöver vi lämna det förgångna bakom oss, våga tänka nytt och skapa en modern kultur som präglas av samverkan snarare än konflikt. Låt oss tillsammans skapa en avtalsform som säkrar vår konkurrenskraft och stärker våra medarbetares delaktighet. Låt oss slopa ackordstvånget!

Läs originalartikeln hos Göteborgs Posten

skriv ut
epost
Share
skriv ut

banner_avtal16_448.png