Tummen upp för forskningspropositionen
Ola Månsson, vd Sveriges Byggindustrier
Foto: Rosie Alm
Forskning & Utveckling 2016-11-28

Tummen upp för forskningspropositionen

Den forskningsproposition som i dag presenterades av regeringen innehåller stora satsningar på samhällsbyggnads- och klimatforskning. Även digitalisering och bostadspolitik nämns som viktiga områden.

– Det är positivt att hållbart samhällsbyggande är ett av de prioriterade områdena i forskningspropositionen, säger Ola Månsson, vd Sveriges Byggindustrier

– Det är bra att resurserna till samhällsbyggande och klimatfrågor ökar. Det har vi verkat för tillsammans med IQ Samhällsbyggnad. Regeringens ambitioner på att forskningen ska komma till större nytta i samhället skriver vi naturligtvis under på, säger Ola Månsson.

Mer information

Regeringens proposition: Kunskap i samverkan – för samhällets utmaningar och stärkt konkurrenskraft

skriv ut
epost
Share
skriv ut

KONTAKT

Ola Månsson, vd