Tummen ner för regeringens förslag om entreprenörsansvar
Kollektivavtal & Arbetsrätt 2017-11-10

Tummen ner för regeringens förslag om entreprenörsansvar

Regeringens förslag om entreprenörsansvar är ett försök att anpassa svensk lag till ett EU-direktiv från 2014 om utstationering. Syftet med direktivet är säkerställa att utstationerade arbetstagare skyddas. - Lagstiftaren har sökt en lösning på ett problem som inte finns, anser Sveriges Byggindustrier.

Förslaget som lades fram 2016 fick omfattande kritik för att det missgynnade utländska företag. I 2017 års förslag utsträcktes därför ansvaret till att omfatta alla företag.

Sveriges Byggindustrier är kritiska till förslaget. Tre skäl till detta är att:

  1. Förslaget rubbar ansvarsfördelningen. Det gynnar oseriöst företagande och riskerar att snedvrida konkurrensen. 
  2. Förslaget undergräver den svenska modellen.
  3. Lagstiftaren har sökt en lösning på ett problem som inte finns. Sveriges Byggindustrier handlägger årligen 1800 centrala och lokala tvisteförhandlingar. Under de senaste decennierna har ingen tvist rört missbruk eller bedrägerier gällande löneutbetalningar.

Sveriges Byggindustrier föreslår i stället en försäkringsmodell under statlig tillsyn och kontroll som får begränsad inverkan på näringslivet. En sådan modell säkerställer kollektivavtalens ställning och vidmakthåller civil- och arbetsrättsliga principer.

Läs hela vårt remissvar här


skriv ut
epost
Share
skriv ut