Ny Povelgrupp på gång i Gävle - Tillsammans mot 0 olyckor - vad hände 2014? - ctl00_cph1_imgMain
Arbetsmiljö & Hälsa 2015-03-03

Tillsammans mot 0 olyckor - vad hände 2014?

De första stegen mot visionen om 0 allvarliga arbetsmiljöolyckor i anläggningsbranschen togs under 2014. Tillsammans har vi - Sveriges Byggindustrier, STD-företagen och Trafikverket - startat arbetet med de 16 aktiviteterna i handlingsplanen inom områdena säkerhetskultur, gemensamma arbetssätt och aktiv riskhantering samt kontrakt och uppföljning.

Värt att nämnas lite extra är att vi under 2014 genomförde Stand down för andra året i rad. Dessutom har arbetet med den omhändertagande säkerhetskulturen rivstartat med litteraturstudier, datainsamling och intervjuer med nyckelpersoner inom anläggningsbranschen. Ett stort underlag finns nu framtaget för vidare arbete mot målbild, medarbetarkoder och aktiviteter som stödjer den förändrade säkerhetskulturen.

Handlingsplanen är en transparent process som ska ge konkreta förändringar och förbättringar i branschens säkerhets- och arbetsmiljöarbete. Nu kan du hitta projektets första rapport här: Tillsammans mot 0 olyckor - projektrapport nr 1

skriv ut
epost
Share
skriv ut
Relaterade publikationer

KONTAKT

Lars Redtzer, ansvarig infrastruktur