Tidningen Byggindustrin läggs ned i sin nuvarande form
Tidningen Byggindustrin läggs ned i sin nuvarande form

Tidningen Byggindustrin läggs ned i sin nuvarande form

Sveriges Byggindustriers förbundsstyrelse har gett organisationens ledning ett brett mandat att utveckla den kommunikativa strategin i syfte att säkerställa största möjliga medlemsnytta. Inom ramen för det uppdraget har bland annat Tidningen Byggindustrins framtid diskuterats, inte minst mot bakgrund av att det svenska medielandskapet i dag genomgår stora förändringar.

Ledningen har diskuterat flera handlingsalternativ och bland annat har kontakter tagits med externa aktörer för att sondera intresset för att köpa tidningen. Då det efter en längre tids diskussioner nu står klart att det inte finns ett förvärvsintresse har beslut tagits om att lägga ned Tidningen Byggindustrin i dess nuvarande form.

Samtidigt tittar Sveriges Byggindustrier på nya möjligheter för att öka synligheten och genomslaget i digitala kanaler.

Fackklubbens ordförande på Tidningen Byggindustrin samt berörd personal har informerats liksom samarbetsnämnden på Sveriges Byggindustrier. Berörda intressegrupper, prenumeranter och leverantörer kommer att hanteras i den fortsatta processen.

Tidningen Byggindustrin har under lång tid bevakat den svenska byggbranschen. I nuvarande skepnad har tidningen funnits sedan mars 2012 då man lämnade magasinsformatet för att bli tabloid med veckoutgivning. Det sista fysiska numret av Tidningen Byggindustrin kommer ut kring årsskiftet 2017/2018.

skriv ut
epost
Share
skriv ut
Filer

Kontakt: Mattias Borrelid
Kommunikations- och pressansvarig arbetsmarknadsfrågor
Mobil: 070 - 586 58 07
mattias.borrelid@sverigesbyggindustrier.se

Prenumerera