Små och medelstora företag

Det regionala SME-utskottet behandlar frågor som är av intresse för alla mindre bolag, allt ifrån informationer om LOU-upphandlingar, partneringentreprenader, hur tänker mindre kommuner när det gäller exploatering av markområden och strategiska markförvärv. Vi behandlar även frågor inom entreprenadjuridik, ledarskap och arbetsrätt. Likaså informeras det om vad som händer på det nationella planet i SME-frågor och där skjuter vi även fram våra ”lokala och regionala” önskemål.

SME-utskottets funktion är alltså att se till att små- och medelstora entreprenörer gör sin röst hörd inom Sveriges Byggindustrier och får sig till livs det som krävs för att man ska kunna göra rätt affärer. Kort utryckt affärsmannaskap för små bolag.

Läs mer här


Nedan finner du en lista på utskottsmedlemmar

Blekinge

Niclas Möller  Sölvesborgs Bygg

Mikael Jonasson  Mikael Jonasson Bygg AB

Halland

Roland Turesson  Turessons Bygg AB

Helsingborg

MIkael Karling  Karling Fasad AB

Tobias Radomski  Täta Tak Entr AB

Jönköping

Rolf Carlsson  BYGGA

Conny Norman  Normans

Sofie Lönn (Nationell)  Ericsson & Lönn Bygg AB

Kalmar

Pär Holmstrand  Byggklasson

Anders Svensson  Allt i Murning AB

Kristianstad

Kerstin Persson  Ivar A Bygg

Mats Andersson  RA Byggen

Malmö

Johan Hylén  Servicekuben AB

Rickard Olofsson  ROBAB

Jonas Edstrand  Knut Edstrands Bygg AB

Växjö

Per-Olof Strandberg  BBM Golventreprenad

Per Andersson Ljungbygolv


IMG_0630.JPG

IMG_0624.JPG
 

skriv ut