Om BI Syd

Verksamhetsområdet för BI Syd utgörs av de sex sydliga länen, Blekinge, Halland, Jönköping, Kalmar, Kronoberg och Skåne. Vi har kontor på 8 platser i regionen och står för medlemsservicen till ca 900 företag.

Vid behov utnyttjas även resurser vid det gemensamma kansliet och inom övriga regioner. Ditt inflytande som medlem utövar du i den lokala byggföreningen Föreningslivet inom BI

skriv ut
Filtrera Regionvis
Norra norrland Södra norrland Mellan Öst /vast Syd

TWITTER