Höstmöte med inspiration

Malmö-Lunds Byggmästareförening och Sveriges Byggindustrier bjöd in till det årliga höstmötet på High Court, Malmö.

Olof Johnson, Cheftsjurist på Sveriges Byggindustrier inledde höstmötet med att berätta om arbetet kring LOU samt om det löpande entreprenadjuridiksarbetet.  Medlemmarna fick tid att ställa frågor och Olof fick en hel del intressanta uppslag att ta med sig i sitt fortsatta arbete.

Vi fick även möjlighet att träffa  Pär Johansson, grundare av Glada Hudik teatern, som ville få oss att förstå att mångfald i teorin och i praktiken är vitt skiljda saker. Han utgick från det framgångsrika teaterprojektet och visar hur människor kan utvecklas trots till synes vaga förutsättningar.

Hur kan vi inom vår bransch inkludera folk och ta vårt samhällsansvar? Detta var en av många frågeställningar vi gavs av Pär Johansson.

Av de som deltog på denna träff, fick vi en oerhört bra respons då de tyckte att programmet var givande och inspirerande och vi arbetar på att skapa ett lika bra program till nästa år.


IMG_0369.jpg

Olof Johnsson, Chefsjurist


IMG_3503.JPG

Pär Johansson, Grundare av Glada Hudik teatern

 

skriv ut
Filtrera Regionvis
Norra norrland Södra norrland Mellan Öst /vast Syd

TWITTER