FoU-Syd

FoU-Syd är det regionala utskottet för frågor om forskning och utveckling inom Sveriges Byggindustrier (BI) Syd.

Ledamöter:

 • Jens-Erik Jörgensen, Skanska Teknik
 • Lars-Åke Andersson, Skanska Hus
 • Jörgen Dahlström, Otto Magnussons Bygggnads AB
 • Martin Endunge, MVB Syd
 • Emile Hamon, Veidekke
 • Henrik Hyll, NCC
 • Jenny Kant, Peab
 • Sean Kelly, Serneke
 • Kent Kristensen, Dynacon/Kronobergs Bf
 • Ulf Persson, JM
 • Peter Weidemanis, Starka/Östra Skånes Bf

Adjungerad:

Pär Åhman, Sveriges Byggindustrier, FoU-Väst, 031-708 41 04


Forskning och utveckling inom BI Syd

Inom BI Syd finns FoU Syd som är ett regionalt arbetsutskott för forskning och utveckling inom Sveriges Byggindustrier (BI) som består av representanter från BI och ett flertal medlemsföretag. Gruppen träffas ett par gånger om året för att diskutera och utvärdera projekt och projektidéer och samarbetar med FoU utskotten inom övriga BI regioner.

FoU Syds uppgifter

 • Stödja medlemsföretag som vill söka pengar till projektet från SBUF (se nedan) och eventuellt andra aktörer.

 • Hjälpa till att skapa och utveckla projekt och projektorganisation utifrån ett uppslag till projekt. Ni har kanske en idé men vill ha hjälp med att hitta personer som kan utföra projektet, delta i referensgrupp etc.

 • Projektadministration, från ansökan, projektadministration till färdig slutrapport.

 • Resultatspridning, bra resultat från projekten vill vi att medlemsföretagen skall gagnas av. Vi ser till att resultaten från projekten sprids bland medlemmarna.

  Vårt företag arbetar överhuvudtaget inte med forskning - hur rör detta oss?

  Branschen arbetar minst lika mycket med utveckling som med forskning. Idéer och uppslag till utvecklingsprojekt skapas lika bra i små som stora företag. Projekt som utvecklar branschen behöver inte vara av forskningskaraktär utan bra idéer är alltid värda att diskutera och utveckla.

  Kan man söka ekonomiskt stöd?

  Medlemmar i BI kan söka stöd för forskning eller utvecklingsprojekt från SBUF – Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond. SBUF bedömer varje projekt individuellt och avgör vilka projekt som erhåller ekonomiskt stöd. Men rent generellt skall projektet vara av intresse för branschen och innehålla en hög grad av entreprenörsnytta. Stöd för att utveckla enskilda företags produkter, organisation etc. ges alltså inte. Det allra bästa är att kontakta oss (se nedan) för att diskutera om det är ett projekt som kan tänkas få SBUF stöd eller ej. Läs också mer på www.sbuf.se.

  Det här låter ju intressant, jag har massor av idéer och vad gör jag nu?

  Det första steget är att kontakta Corfitz Nelsson på BI Malmö för en inledande diskussion. Corfitz Nelsson, 040-35 26 42, corfitz.nelsson@ sverigesbyggindustrier.se

skriv ut

Styrgrupp

FoU Syd infoblad (pdf)