REGIONALA KONTAKTER

Företagsrådgivare
Helsingborg
Chef BI Jönköping
Jönköping
Ansvarig kompetensförsörjningsfrågor Malmö-Lund
Malmö
Arbetsrättsjurist, regionansvarig arbetsrätt BI Syd
Karlskrona
Förhandlare/företagsrådgivare
Helsingborg
Administratör
Malmö
Administratör
Jönköping
Chef BI Kalmar
Kalmar
Chef BI Östra Skåne
Kristianstad
Arbetsmiljörådgivare
Malmö
Chef BI Blekinge och Kronoberg
Växjö
Regionchef BI Syd, chef BI Malmö
Malmö
Ekonomi
Jönköping
Chef BI Helsingborg
Helsingborg
Regionassistent
Malmö
Lokal chef
Halmstad
Kompetensförsörjning
Karlskrona/Kalmar
Förhandlare/Företagsrådgivare
Jönköping
Projektledare, FoU-Syd
Malmö
Kompetensförsörjning
Helsingborg