Sveriges Byggindustriers forskningsprogram

2016-11-09

Mätning av produktivitet i ombyggnadsprojekt

Sveriges Byggindustrier släpper nu den åttonde rapporten inom ramen för det forskningsprogram som har funnits sedan 2010. I den nya rapporten ”Mätning av produktivitet i ombyggnadsprojekt” har forskarna Ahmet Anil Sezer och Jan Bröchner studerat hur effektiva ombyggnationer är. 

Läs mer
2014-02-07

Sveriges bästa platschefer - verklighetens förnyare

Sveriges Byggindustrier släpper idag en ny forskningsrapport som visar att platschefernas ledarskap har stor betydelse för såväl ekonomiska som arbetsmiljömässiga resultat i den svenska byggsektorn.

Pressmeddelande / Rapporten / Artikel ur tidningen Byggindustrin / Mer information - övriga forskningsrapporter

Läs mer

Filtrera regionvis

Norra norrland Södra norrland Mellan Öst /vast Syd

TWITTER