Mangfald.PNG
BI Öst 2015-11-19

"Sveriges Byggindustrier värvar mångfaldsambassadörer på Nackademin"

Nästan tre hela byggklasser inom yrkeshögkolan hos Nackademin fyllde salen i Solna när skolan och BI öst bjöd in till ett mångfaldsseminarium. Talare var Paula Leijonkula, BIs mångfaldsexpert.
Paula inledde seminariet med frågan ”vad är mångfald för dig?”, en öppen fråga som diskuterades i smågrupper. Eleverna drog själva snabbt slutsatsen att det är viktigt att vi faktiskt pratar med varandra.

Paula.JPG

Täta växlingar mellan fakta, vassa frågeställning och bikupor bidrog till ett stort engagemang bland eleverna. Eleverna blev utmanade i sina egna förhållningssätt och fick fundera över eventuella egna fördomar.  Det hela avslutades med att Paula betonade vikten av att var och en verkligen måste ställa sig frågan varför när ett mångfaldsarbete ska initieras inom den egna verksamheten.

skriv ut
epost
Share
skriv ut

TWITTER