Sveriges Byggindustrier varslar om skyddsåtgärder mot Byggnads storstrejk
Ola Månsson, vd Sveriges Byggindustrier
Foto: Rosie Alm
AVTAL 2016 2016-04-12

Sveriges Byggindustrier varslar om skyddsåtgärder mot Byggnads storstrejk

Igår påbörjade Byggnads en strejk som direkt och indirekt berör 525 arbetsplatser och 9700 byggnadsarbetare i ett första skede. För att skydda Sveriges Byggindustriers medlemsföretag varslas idag om skyddslockout på Byggavtalets område avseende Byggnads medlemmar som är anställda i medlemsföretag som direkt eller indirekt är påverkas av Byggnads strejk. 

- Byggnads storstrejk är oansvarig. Vi har ansträngt oss för att försöka att hitta en kompromiss och för att undvika en strejk. Medlarna har gett oss två olika bud och ändå väljer Byggnads att ta till strejkvapnet. Det drabbar våra små och medelstora företag allra mest och därför ser vi idag ingen annan lösning än att skydda våra företag, säger Ola Månsson, vd Sveriges Byggindustrier.

Skyddslockouten påbörjas den 22 april klockan 06.00 och utökas den 26 april när Byggnads varsel 3 träder i kraft. Lockouten gäller tills vidare.

Det var den 30 mars som Byggnads varslade om strejk. De utsedda medlarna presenterade den 9 april 2016 en välbalanserad hemställan med kompromisslösningar för att tillgodose båda parters intressen. Hemställan innehöll bl.a. en låglönesatsning, förslag för förbättrad jämställdhet, integration och arbetsmiljö samt utökad möjlighet att delegera mandat till de fackliga förtroendemännen. Byggnads sa nej till denna hemställan. Den 11 april presenterade medlarna därför en ny hemställan som innebar att avtalet inte förändras alls och att lönenivåerna i avtalet ska höjas i enlighet med det märke som har sats av den konkurrensutsatta industrin. Byggnads sa nej även till denna hemställan.

Vad innebär skyddslockouten?

Spegellockout

Spegellockouten omfattar allt arbete som utförs av Sveriges Byggindustriers medlemmar på Byggavtalets område på de arbetsplatser och de företag som omfattas av strejk och blockad enligt Byggnads varsel 1-3 av den 30 mars 2016 Bilagorna 1-3 och 5-8, Bilaga A samt rättelse av varsel 3 Bilaga 4, Bilaga B, samt ytterligare rättelser av varslen, Bilaga C. (Även i Bilaga 5 till varslet nämnda grupper omfattas alltså av spegellockouten.) Lockouten är enbart riktad mot arbetstagare som är medlemmar i Byggnads och som utför arbete på Byggavtalets område på de i varslen angivna arbetsplatserna och företagen.

Spegellockouten träder i kraft:

  • den 22 april 2016 kl.06.00 avseende arbetsplatser och företag som omfattas av Byggnads varsel 1 och 2
  • den 26 april 2016 kl. 06.00 avseende arbetsplatser och företag som omfattas av Byggnads varsel 3 (inkl. rättelse av varslet)

Konsekvenslockout 1

Konsekvenslockouten omfattar samtliga medlemmar i Byggnads som är anställda i företag, som är medlemmar i Sveriges Byggindustrier, och placerade på arbetsplatser enligt Bilaga D under förutsättning att de anställda är verksamma på Byggavtalets område. Arbetsplatser som avses och tidpunkt:

  • arbetsplatser som omfattas av Byggnads varsel 1 punkterna 1, 6 och 7 och Byggnads varsel 2 punkterna 1,5 och 7 samt att träda i kraft den 22 april 2016 kl. 06.00 i enlighet med Bilaga D
  • arbetsplatser som omfattas av Byggnads rättat varsel 3 punkterna 1, 4 och 6 (inkl. rättelse av varslet) att träda i kraft den 26 april 2016 kl. 06.00 i enlighet med Bilaga D

Dessa medlemsföretags möjlighet att utföra produktion påverkas av strejken och blockaden.

Konsekvenslockout 2

Konsekvenslockouten omfattar samtliga medlemmar i Byggnads som är anställda i företag, som är medlemmar i Sveriges Byggindustrier, och placerade på arbetsplatser dit företag listade i Byggnads Varsel 1 Bilaga 2 levererar tjänster enligt Bilaga E, under förutsättning att de anställda är verksamma på Byggavtalets område. Konsekvenslockouten träder i kraft den 22 april 2016 kl. 06.00.

Dessa medlemsföretags möjlighet att utföra produktion påverkas av strejken och blockaden.

Skyddslockouten enligt ovan gäller tillsvidare till dess Sveriges Byggindustrier och Byggnads träffar kollektivavtal som medför att Byggnads återkallar samtliga stridsåtgärder eller att Sveriges Byggindustrier återkallar eller skjuter upp varslet.

Mer information

Varsel om skyddslockout på Byggavtalets område (pdf)
 

skriv ut
epost
Share
skriv ut

banner_avtal16_448.png