Den 9 juni stod Sveriges Byggindustrier som värd för FIEC:s (European Construction Industry Federation) årliga konferens. Temat var sund konkurrens på EU:s inre marknad, vilket diskuterades av byggarbetsgivarförbund, myndigheter och intresseorganisationer
BI-nyheter 2017-06-15

Sveriges Byggindustrier värd för europeisk byggkonferens

Den 9 juni stod Sveriges Byggindustrier som värd för FIEC:s (European Construction Industry Federation) årliga konferens. Temat var sund konkurrens på EU:s inre marknad, vilket diskuterades av byggarbetsgivarförbund, myndigheter och intresseorganisationer. Arbetsmarknads- och integrationsminister Ylva Johansson var en av huvudtalarna.

Cirka 100 deltagare från mer än 20 europeiska länder deltog på konferensen som ägde rum i Stockholm. De fick ta del av ett fullmatat program under ledning av dagens moderator, journalisten Lydia Capolicchio. FIEC:s ordförande Jean-Louis Marchand hälsade välkommen och därefter fick Sveriges Byggindustriers ordförande Svante Hagman ordet. Han pratade om vikten av en öppen marknad med fri rörlighet men konstaterade samtidigt att det finns stora skillnader mellan olika EU-länder, exempelvis vad gäller lönenivåer och socialt skyddsnät.

Dagens första huvudtalare var Jackie Morin från EU-kommissionen, chef för enheten Fri rörlighet för arbetstagare, Eures. Han beskrev byggsektorn som gränsöverskridande och arbetskraftsintensiv. Hela 43 procent av all utstationering inom EU sker i byggsektorn. Det är en möjlighet för både anställda och arbetsgivare, men det krävs rättvisa och socialt hållbara regler för att uppnå en sund konkurrens. EU-kommissionen har föreslagit en översyn av utstationeringsdirektivet och kommer även att utveckla en kunskapsbank med verktyg och bilaterala åtgärder mot svart arbetskraft.

Nästa del av konferensen inleddes av Bruno Gabellieri, generalsekreterare i AEIP (European Association of Paritarian Institutions) som är en intresseorganisation för social trygghet på EU-nivå. Han berättade om ett projekt där AEIP kartlagt vilka olika ID-kort som finns för att öka transparensen på byggarbetsplatser inom EU. Den här typen av ID-kort används redan i flera länder, till exempel ID06 i Sverige, men syfte och funktionalitet skiljer sig delvis åt. Ett naturligt nästa steg vore därför att undersöka möjligheterna att skapa en EU-standard, eller ett nätverk som kopplar ihop befintliga lösningar.

Därefter följde en paneldiskussion om vad som krävs för att skapa sund konkurrens på den europeiska byggmarknaden. Besökarna fick lyssna till olika perspektiv av Pia Bergman (nationell samordnare mot grov ekonomisk brottslighet på Skatteverket), Sam Hägglund (generalsekreterare i The European Federation of Building and Woodworkers), Eva Håkansson (generaldirektör på Ekobrottsmyndigheten), Katarina Norén (chef för den centrala funktionen inköp och logistik hos Trafikverket), Svante Hagman samt Jean-Louis Marchand. Paneldeltagarna var överens om att det behövs mer samarbete på olika nivåer samt ett harmoniserat och tydligt regelverk.

Sedan plockade man upp tråden om ID-kort igen och publiken fick ta del av tre framgångsrika exempel från Luxemburg, Spanien och Sverige. Man kom överens om att svenska ID06 och finska motsvarigheten, Tilaajavastuu, ska inleda ett testprojekt tillsammans med fyra andra europeiska länder för att hitta gemensamma lösningar. De första resultaten väntas runt årsskiftet 2017/2018.

Dagens avslutande talare var arbetsmarknads- och integrationsminister Ylva Johansson. Hon sa att Sverige behöver utländska företag och utstationerade arbetstagare men att de måste ha schysta villkor. Ministern lovordade den svenska modellen där arbetsmarknadens parter har stort ansvar och inflytande. Hon lyfte också fram Sveriges Byggindustrier som en förebild i arbetet mot arbetsolyckor och för ökad säkerhet.

Jean-Louis Marchand avslutade konferensen med att tacka Sveriges Byggindustrier för ett bra arrangemang och konstaterade:
– Sund konkurrens på EU:s inre marknad är ett komplext ämne men dagens samtal visar att det finns möjliga lösningar!

För mer info: http://www.fiec.eu 

marchand_ylva.png

Jean-Louis Marchand och Ylva Johansson.

skriv ut
epost
Share
skriv ut

svanteomats.png

Hagman och Åkerlind om sund konkurrens i Europa - läs intervjun


Röster från konferensen

pia_bergman.png

Pia Bergman, Skatteverket
– Byggbranschen har fått en ökad insikt om problemen med osund konkurrens.

eva_hakansson.png

Eva Håkansson, Ekobrottsmyndigheten
– Samarbete mellan privat och offentlig sektor är avgörande för framgång i kampen mot ekonomisk brottslighet.

claes_rydin.png

Claes Rydin, ID06 AB
– Den oseriösa konkurrensen är gränslös, därför måste samarbetet för sund konkurrens vara gränsöverskridande. En gemensamt kortstandard för hela byggeuropa är en klok början.

marchand.png

Jean-Louis Marchand, FIEC
– Vi har alltid haft ett nära samarbete på EU-nivå med den fackliga organisationen The European Federation of Building and Woodworkers i kampen mot alla former av bedrägeri.