Sveriges Byggindustrier välkomnar undantag för nyproduktion i förslaget på amorteringskrav
Foto: Henry Cohen
Bostäder & Infrastruktur 2015-09-05

Sveriges Byggindustrier välkomnar undantag för nyproduktion i förslaget på amorteringskrav

Regeringen, Vänsterpartiet och Alliansen är överens om att införa ett amorteringskrav för personer som tar nya bolån. För att inte hota bostadsproduktionen görs dock undantag för nya lån för att köpa nyproducerade hus och lägenheter. Det berättade i dag finansmarknadsminister Per Bolund i Ekots Lördagsintervju.

- Vi har hela tiden varnat för att ett tvingande amorteringskrav, lika för alla, kommer att motverka de bostadspolitiska målen om att öka nyproduktionen av bostäder. Därför är det ett steg framåt att våra politiker lyssnat på branschen och undantar amorteringskrav för nyproduktion. Men är det viktigt att se hur hela förslaget kommer att utformas, säger Ola Månsson, vd för Sveriges Byggindustrier.

​I Ekots lördagsintervju betonade finansmarknadsminister Per Bolund också att han var beredd att fortsätta föra samtal om bostadssektorn med andra partier.

- Byggbranschen har länge efterlyst blocköverskridande överenskommelser och långsiktiga spelregler som gör att fler får bostäder. Fokus bör ligga på att ta fram åtgärder som löser de grundläggande problem som gör att vi i dag inte har en fungerande bostadsmarknad. Konkret handlar det om åtgärder som ökar rörligheten på bostadsmarknaden och underlättar för kapitalsvaga hushåll att etablera sig, säger Ola Månsson, vd Sveriges Byggindustrier. 

skriv ut
epost
Share
skriv ut

KONTAKT

Ola Månsson, vd