Ny Povelgrupp på gång i Gävle - Sveriges Byggindustrier välkomnar Arbetsmiljöverkets inspektionsprojekt - ctl00_cph1_imgMain
Foto: Arbetsmiljöverket
Säkerhet 2015-04-08

Sveriges Byggindustrier välkomnar Arbetsmiljöverkets inspektionsprojekt

Arbetsmiljöverket startar nu ett treårigt inspektionsprojekt med syfte att minska olyckor och ohälsa. Sveriges Byggindustriers vd Ola Månsson välkomnar initiativet. 

- Sveriges Byggindustrier har en nollvision vad gäller arbetsplatsolyckor. Min förhoppning är att Arbetsmiljöverkets satsning kan innebära ett stöd i det arbetet, säger Ola Månsson, vd Sveriges Byggindustrier.

För att markera att det är inte är acceptabelt att medarbetare omkommer eller skadas på sina arbetsplatser på grund av säkerhetsbrister driver Sveriges Byggindustrier fokusområdet ”En säker arbetsplats”. Syftet är att höja medvetenheten om säkerhetsfrågorna på byggarbetsplatserna och få alla aktörer i byggprocessen att ta sitt arbetsmiljöansvar på allvar, så att olyckor förebyggs och förhindras.

- Det är bra att Arbetsmiljöverket nu lyssnat på våra önskemål om fler inspektioner. Säkerhetsarbete handlar i hög utsträckning om ledarskap och attityder, och det är inget som förändras över en natt. Därför hade vi också gärna sett att verket lade resurser på att göra oannonserade kontroller, säger Ola Månsson, vd Sveriges Byggindustrier.

Mer information

skriv ut
epost
Share
skriv ut
Relaterade publikationer

KONTAKT

Ola Månsson, vd