Sveriges Byggindustrier tecknar avtal med tjänstemannaförbunden
Malin Erasmie, huvudförhandlare för Tjänstemannaavtalet
Foto: Rosie Alm
AVTAL 2016 2016-04-18

Sveriges Byggindustrier tecknar avtal med tjänstemannaförbunden

Sveriges Byggindustrier och samtliga tre tjänstemannaförbund, Ledarna, Sveriges Ingenjörer och Unionen har träffat avtal som gäller fram till 31 mars 2017. I en tid när vi står inför en bostadskris och andra utmaningar är det glädjande att vi kunnat nå en samsyn kring en rad viktiga framtidsfrågor för byggbranschen. Det siffersatta avtalet med Unionen är inom ramen för industrins märke 2.2 procent. 

- För Sveriges Byggindustrier har det varit viktigt att prata om framtidsinriktade frågor.  Parterna är överens om att det är av stor vikt att fortsätta och utveckla partssamarbetet kring hur vi utvecklar branschen och förbättrar chefers och medarbetares arbetssituation. Vi är glädjande nog överens om att vi tillsammans fortsätter jobba för en ökad mångfald och förbättrad arbetsmiljö, säger Malin Erasmie, huvudförhandlare för Tjänstemannaavtalet, Sveriges Byggindustrier.

DSC_0017.JPG

Övre raden från vänster: Fredrik Falck - Peab, Irena Franzén - Ledarna, Malin Erasmie - Sveriges Byggindustrier, Krister Strålberg - Unionen, Börje Hammarström - Ledarna. Nedre raden från vänster: Björn Granath - Sveriges Ingenjörer, Marie Reifeldt - NCC, Mats Åkerlind - Sveriges Byggindustrier, Mikael Segel - Unionen.

Några kortfattade punkter ur respektive avtal:

Ledarna:

  • Sifferlöst processavtal (tillsvidare)
  • Ytterligare avsättning (0,2 %) till delpension  
  • Fortsatt partssamarbete för hållbara chefer
  • Arbetsgrupp för skydd för Whistleblowing

Sveriges Ingenjörer:

  • Sifferlöst processavtal (tidsbegränsat)
  • Ytterligare avsättning (0,2 %) till delpension

Unionen:

  • Allmän pott: 1,5 % + löneöversyn
  • Lägsta lönehöjning 285 kr
  • Ytterligare avsättning (0,2%) till delpension
  • Arbetsgrupp för ett nytt processlöneavtal

Mer information

skriv ut
epost
Share
skriv ut

banner_avtal16_448.png