Ny Povelgrupp på gång i Gävle - Sveriges Byggindustrier kommenterar vårbudgeten: Goda intentioner leder fel - ctl00_cph1_imgMain
Foto: Henry Cohen
BI-nyheter 2015-04-15

Sveriges Byggindustrier kommenterar vårbudgeten: Goda intentioner leder fel

Regeringen har presenterat vårbudgeten. Det är positivt att bostadspolitiken och klimatfrågan är i fokus och att regeringen jobbar med lösningar för att stimulera ett ökat bostadsbyggande men Sveriges Byggindustrier anser att investeringsstimulanser är fel väg att gå. Det gäller även det stöd regeringen vill införa till kommunernas klimatarbete.

– Vi har sett det förut och även om intentionen är god har byggbranschen dåliga erfarenheter av investeringsstöd. Mina erfarenheter av subventioner är att de snedvrider marknaden och innebär en brist på långsiktighet, säger Ola Månsson, vd Sveriges Byggindustrier.

Regeringens mål på minst 250 000 nya bostäder till år 2020 är lovvärt men blir svårt att nå med den här typen av förslag. Att minska ROT-avdraget för att finansiera bostadsbyggandet är även det en åtgärd som oroar Sveriges Byggindustrier.

– ROT-avdraget har skapat över 20 000 vita jobb och är enligt våra beräkningar självfinansierat. Det har skapat en attitydförändring hos hushållen vilket gör att de oseriösa firmorna inte längre har en marknad, säger Ola Månsson.

Vårbudgeten innehåller också ökade satsningar på järnvägsunderhåll.

– Ökade satsningar på järnvägsunderhåll är nödvändigt för tillväxten, men betydligt större satsningar krävs för att komma till rätta med de kvalitetsbrister som finns, fortsätter Ola Månsson.

– Vi tycker att budgeten innebär ett bra fokus och många små insatser som visar på god vilja, men som blir missriktade. För att klara Sveriges framtida konkurrenskraft krävs ett helhetsgrepp om bostads- och infrastrukturpolitiken. Sveriges Byggindustrier vill därför se en parlamentarisk bostads- och infraberedning som kan säkra en långsiktighet för såväl budget som finansiering av bostäder och infrastruktur.

Läs längre kommentarer om:

skriv ut
epost
Share
skriv ut

KONTAKT

Ola Månsson, vd