Sveriges Byggindustrier kommenterar budgeten
Bostäder & Infrastruktur 2016-09-20

Sveriges Byggindustrier kommenterar budgeten

I regeringens budgetproposition finns aviserade satsningar på järnvägsunderhåll 2019-2020.

– Vi uppskattar att regeringen vill satsa på underhåll, men satsningarna ligger för långt fram i tiden. Dessutom ligger de utanför den här regeringens mandatperiod och det är därför högst osäkert om de verkligen kommer att realiseras. Satsningarna behövs här och nu. Vi behöver även investeringar i infrastruktur för att öka bostadsbyggandet, vilket vi hoppas kunna se i den kommande infrapropositionen, säger Ola Månsson, vd Sveriges Byggindustrier.

55 miljoner kronor per år ska gå till åtgärder som förenklar byggreglerna och kortar handläggningstiderna för att få fram mer bostäder.

– Det är bra åtgärder, vi välkomnar kunskapslyftet hos kommuner och länsstyrelser. Ska vi kunna bygga 700.000 bostäder till 2025 krävs dock mer genomgripande reformer. Det handlar framför allt om reformer som ökar rörligheten på bostadsmarknaden, underlättar för kapitalsvaga att finansiera sitt boende och långsiktigt säkerställer att det finns resurser för att bygga mer, säger Ola Månsson.

Regeringen höjer i budgetpropositionen för 2017 anslagen för forskning i syfte att möta prioriterade samhällsutmaningar. Forskning kring bland annat digitalisering och ett hållbart samhällsbyggande kommer att få ökade resurser.

– Det är bra att resurserna till samhällsbyggande ökar. Det här är något vi tillsammans med IQ Samhällsbyggnad har verkat för. Inte minst genom det sektorsgemensamma inspel som tagits fram och presenterats för regeringen. Vår förhoppning är att IQ Samhällsbyggnad även framöver kan vara en viktig aktör för regeringens arbete, säger Ola Månsson.

Fler kommentarer om höstbudgeten

Mer ordning och reda med ny månadsrapportering

Byggindustrin: "Besvärande små satsningar på stora problem"

skriv ut
epost
Share
skriv ut

KONTAKT

Ola Månsson, vd

Filtrera regionvis

Norra norrland Södra norrland Mellan Öst /vast Syd

TWITTER