Sveriges Byggindustrier beklagar men förstår att NCC tvingas bryta mot kollektivavtalet
Kollektivavtal & Arbetsrätt 2015-05-22

Sveriges Byggindustrier beklagar men förstår att NCC tvingas bryta mot kollektivavtalet

Byggföretaget NCC har beslutat att betala ut full lön till sina anställda i Västsverige trots att det strider mot Byggavtalet. Fackförbundet Byggnads har under mer än ett års tid vägrat att förhandla om de förslag till löneuppgörelser som NCC presenterat och som är helt i enlighet med gällande kollektivavtal. Det har lett till att arbetsgivaren i enlighet med Byggavtalet har tvingats sänka lönen på berörda arbetsplatser under en lång tid.

Flera av NCC:s medarbetare har uttryckt att de mår dåligt av konflikten och att de hamnat i svåra ekonomiska besvärligheter, flera har till och med valt att sluta.

NCC upplever nu att situationen påverkar deras anställdas arbetsmiljö så pass mycket att de ofrivilligt har hamnat i en situation när de bryter mot arbetsmiljölagen.

-   Sveriges Byggindustrier beklagar att NCC känner sig tvingade att bryta mot kollektivavtalet när de betalar ut full lön till sina medarbetare. Men samtidigt har vi förståelse för att NCC har beslutat sig för att följa arbetsmiljölagen säger Mats Åkerlind, förhandlingschef på Sveriges Byggindustrier. 

Vid en liknande långvarig lönetvist i Söderköping hösten 2012 ansåg fackföreningen att lönekonflikten var ett arbetsmiljöproblem och krävde att Skanska då skulle åtgärda problemet vilket man också gjorde. 

- Förhoppningsvis har fackföreningen förståelse för det inträffade och tar sin del av ansvaret. Annars inträffar en tämligen unik situation att ett fackförbund anser sig ha anledning att hindra arbetsgivaren från att ta ansvar för sina medarbetares arbetsmiljö. Det kan i så fall inte heller tillhöra vanligheterna att ett fackförbund bestämmer sig för att agera för att hindra arbetsgivaren från att betala ut högre lön, avslutar Mats Åkerlind. 

skriv ut
epost
Share
skriv ut

KONTAKT

Mats Åkerlind, förhandlingschef